• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2013/ TT-BYT và Thông tư số 50/2014/TT-BYT

09/02/2018 15:02

Ngày 11/12/2013 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2013/ TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Tham khảo Thông tư số 43/2013/ TT-BYT: 
http://kcb.vn/vanban/thong-tu- so-43- 2013-tt- byt-ngay- 11122013-quy- dinh-chi- tiet-phan- tuyen-chuyen-
mon-ky- thuat-doi- voi-he- thong-co- so-kham- benh-chua- benh


Ngày 26/12/2014 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BYT quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo từng chuyên ngành và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Đây là căn cứ quan trọng để tính phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Tham khảo Thông tư số 50/2014/TT-BYT:
http://kcb.vn/vanban/thong-tu- so-502014tt- byt-ngay- 26122014-quy- dinh-viec- phan-loai- phau-thuat-
thu-thuat- va-dinh- muc-nhan- luc-trong- tung-ca- phau-thuat- thu-thuat

Bài liên quan

Thong ke