• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 06/2019
Lịch khám bệnh yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

05/06/2019

Lịch khám bệnh yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

Lịch khám bệnh yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

Lịch khám bệnh yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

05/06/2019

Lịch khám bệnh yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

05/06/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 06/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

26/04/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

26/04/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

26/04/2019

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 05/2019

Thong ke