• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU
LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

31/08/2018

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 8/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 8/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

02/08/2018

Lịch khám bệnh tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

02/08/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

02/08/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Thong ke