• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công tác xã hội

25/12/2017 09:12

1. Tên phòng: Phòng Công tác xã hội (Social work department)
2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 4 -  nhà A – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

3. Lịch sử phát triển:

Ngày thành lập: 3/5/2017  theo Quyết định số  833/QĐ-BVK   của  Giám đốc Bệnh viện K. Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K  chia làm 02 bộ phận gồm: bộ phận hỗ trợ người bệnh và bộ phận truyền thông. Mỗi bộ phận đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều nhằm mục đích đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng; là đầu mối trong quan hệ với các cơ quan truyền thông, phối hợp tổ chức sự kiện do Bệnh viện, Khoa, phòng, Trung tâm tổ chức.

5. Tổ chức nhân sự :

- Tống số : 21 cán bộ . Trong đó:

+ Trình độ Thạc sỹ : 03 người

+ Trình độ Đại học: 15 người

+ Trình độ Cao đẳng và Trung cấp: 03 người.

 Trưởng phòng: Ths. Bs Nguyễn Bá Tĩnh. 

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thị Ngọc Linh.

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội. 

 

6. Định hướng phát triển:

 • Duy trì tốt các hoạt động, các mô hình truyền thông; Công tác Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh; Công tác từ thiện, vận động, tiếp nhận tài trợ, kết nối dịch vụ; Công tác Hỗ trợ tâm lý cho người bệnh
 • Tham mưu Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện (17/07/1969 – 17/07/2019).
 • Xây dựng Đề án thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin thành lập Tổng đài hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh.
 • Tham mưu xây dựng Quy định về tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tại Bệnh viện K.

 

Thong ke