• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Kế hoạch tổng hợp

28/09/2017 09:09

I. Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

II. Nhiệm vụ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá,hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Là đầu mối, điều phối và phối hợp các khoa, phòng thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư tại Bệnh viện và cộng đồng.
 • Phối hợp với Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

III. Tổ chức nhân sự của phòng

 1. Lãnh đạo 

Phụ trách phòng: ThS.DS Vũ Đình Tiến

Phó trưởng phòng : BSCK II. Lê Thị Vân.

Phó trưởng phòng : ThS. Phạm Quang Huy.

Phó trưởng phòng : ThS.BS Lại Phú Thái Sơn

      2. Nhân sự

Phòng Kế hoạch Tổng hợp hiện có 42 nhân viên, trong đó có 05 Bác sĩ, 01 Bác sĩ YHDP, 02 Thạc sỹ YTCC, 02 Cử  nhân YTCC, 01 Cử nhân kinh tế, 01 Chuyên viên kinh tế, 01 Cử nhân hành chính, 03 Cử nhân điều dưỡng,03 Điều dưỡng cao đẳng, 19 Điều dưỡng trung học, 01 Kỹ sư công nghệ thông tin, 01 Cử nhân toán tin ứng dụng, 02 nhân viên chuyên ngành khác.

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Thong ke

Kết nối facebook