• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Tài chính kế toán

12/09/2017 09:09

1. Chức năng

          Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.

- Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

- Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị, Vật tư - thiết bị y tế …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng bệnh viện.

- Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

- Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.

- Thực hiện đúng công tác quản lý xã hội hóa trong công tác y tế của bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

3. Quản lý công tác phòng

- Triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động chuyên môn của phòng, các quy chế, quy định của Nhà nước, Bệnh viện và Bộ Y tế.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

4. Nhân sự

Phụ trách phòng: Hoàng Quốc Khánh. 

P.Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hồng Hào

P.Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thúy

P.Trưởng phòng: Ths. Trịnh Thị Tuyết Thanh

Phòng TCKT Bệnh viện K có 3 cơ sở với tổng số 44 cán bộ nhân viên.  

Trình độ: Cao học: 02; Đại học: 26; Cao đẳng: 06; Trung cấp: 10

Cơ sở Tân Triều: 25 CBNV; Cơ sở Quán Sứ: 12 CBNV; Cơ sở Tam Hiệp: 07 CBNV

Tập thể Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tài chính kế toán cơ sở Tam Hiệp 

5. Định hướng phát triển

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế chi tiêu nội bộ. Cân đối hợp lý cơ cấu chi cho con người, cơ sở vật chất, nghiệp vụ chuyên môn và chi khác.

- Lập kế hoạch việc sử dụng các nguồn kinh phí của bệnh viện trong việc mua sắm, sửa chữa...

- Thực hiện việc công khai tài chính theo quy định.

- Phối hợp, củng cố, xây dựng mới các phần mềm quản lý bệnh viện cho phù hợp với quy mô của bệnh viện.

- Hướng dẫn và đôn đốc các phòng ban liên quan trong công tác giải ngân ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia… kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan tăng cường công tác quản lý bệnh viện, tăng thu viện phí, nhất là đối với viện phí BHYT số lượng bệnh nhân khám và điều trị có BHYT chiếm tỷ trọng cao từ 80% đến 85% với số tiền lên đến trên 1.000 tỷ/năm và các chính sách BHYT thay đổi liên tục cho nên việc thanh quyết toán BHYT đòi hỏi phải kịp thời và chính xác.

- Phát triển, tăng cường các nguồn thu hợp lệ về mở rộng các gói khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư, dịch vụ y tế khác nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn phục vụ người bệnh và nâng cao đời sống CBVC.

- Quản lý tốt các nguồn thu liên doanh liên kết.

 

Thong ke