• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Vật tư thiết bị y tế

12/09/2017 15:09

 

I. Giới thiệu chung:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện K.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định số 136/QĐ-BVK ngày 08/5/2008, chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của phòng vật tư thiết bị y tế được quy định những nội dung chính như sau:

 1. Lập kế hoạch và cung ứng vật tư, thiết bị y tế bệnh viện
 • Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù. Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trong năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện, lập dự trù kế hoạch mua sắm mới, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế theo quy định của nhà nước.
 • Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.
 • Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
 1. Quản lý, sử dụng trang thiết bị vật tư y tế bệnh viện
 • Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tât cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải phân công người trực tiếp bảo quản và sử dụng.
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kỳ và theo yêu cầu của các Khoa, phòng.
 • Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lý lịch máy.
 • Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
 • Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.
 • Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao ray nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

III. Tổ chức nhân sự

 • Nhân sự của Phòng gồm: 01 trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng và 07 nhân viên.
 • Các nhân viên được phân thành 2 nhóm: nhóm hồ sơ và nhóm kỹ thuật do các Phó trưởng phòng phụ trách. Trong đó nhóm Hồ sơ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động lập kế hoạch mua sắm tài sản, máy móc, vật tư; nhóm kỹ thuật phụ trách sửa chữa các thiết bị y tế, quản lý phần mềm thiết bị, nhật ký thiết bị và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị tại Bệnh viện,…..

IV. Định hướng phát triển

 • Hoàn thành thật tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Xử lý các sự cố, hư hỏng trong thời gian ngắn nhất có thể.
 • Tìm hiểu, trau dồi và học hỏi nâng cao kiến thức cũng như tay nghề trong quá trình làm việc.
 • Tham gia, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn để trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.
 • Xây dựng đội ngũ đoàn kết, vững mạnh, giỏi tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu về mua sắm, quản lý TTB, vật tư của bệnh viện đồng thời tham mưu với Ban lãnh đạo bệnh viện về định hướng phát triển của Bệnh viện phù hợp với trình độ phát triển Khoa học kỹ thuật và quản lý.

 

 

 

         

 

Thong ke