• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 690 818
 • Cơ sở 1

  43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh thứ 7 cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Quán Sứ tháng 12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu thứ 7 tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

20/12/2018

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 12/2018

Thong ke

Kết nối facebook