• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 690 818
 • Cơ sở 1

  43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều
Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

02/08/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

02/08/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Tân Triều tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Quán Sứ tháng 7/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Quán Sứ tháng 7/2018

05/07/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu ngày thứ 7 cơ sở Quán Sứ tháng 7/2018

Thong ke