• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 9/2018 cơ sở Tân Triều
Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 9/2018 cơ sở Tân Triều

31/08/2018

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tháng 9/2018 cơ sở Tân Triều

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

31/08/2018

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 9/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 8/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 8/2018 CƠ SƠ TÂN TRIỀU

02/08/2018

Lịch khám bệnh tháng 8/2018 cơ sở Tân Triều

Lịch khám bệnh tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Lịch khám bệnh tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

02/08/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Lịch khám bệnh tự nguyện tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Lịch khám bệnh tự nguyện tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

02/08/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Lịch khám bệnh tự nguyện ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Lịch khám bệnh tự nguyện ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

02/08/2018

Lịch khám bệnh tự nguyện ngày thứ 7 tháng 8/2018 cơ sở Quán Sứ

Thong ke