• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công nghệ thông tin

06/10/2017 10:10

Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập tháng 10 năm 2014 phụ trách về công tác công nghệ thông tin của bệnh viện K. Phòng Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ quản lý một hệ thống mạng rộng lớn, luôn luôn trực sẵn sàng 24/24 để đảm bảo khắc phục và xử lý lịp thời tất cả các sự cố xảy ra, giúp hệ thống mạng luôn luôn hoạt động ổn định, đảm bảo cho công tác cập nhật viện phí, thuốc men, vật tư tiêu hao… Phòng cũng đã lắp đặt Internet, phủ sóng wifi toàn bệnh viện và cấp phát hộp thư điện tử hỗ trợ tốt cho việc áp dụng văn bản điện tử trong bệnh viện. Bên cạnh đó, Phòng CNTT cũng phụ trách xây dựng và phát triển Website của Bệnh viện để đảm bảo thông tin được nhanh chóng, đầy đủ.

Với ưu thế sức trẻ, nhiệt tình, các thành viên của Phòng CNTT đang nỗ lực hết mình để đáp ứng tốt nhiệm vụ Ban Giám đốc bệnh viện giao, đồng thời hội nhập tốt với xu hướng tin học hoá của thời đại.

1. Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý, điều hành và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ chung

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện đáp ứng nhu cầu trước mắt, lâu dài tại 3 cơ sở của bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

 •  Nhiệm vụ cụ thể

- Chịu trách nhiệm về hệ thống mạng, hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của bệnh viện tại 3 cơ sở.

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Cung ứng đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt.

- Triển khai, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống website, thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện;

- Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo biểu phù hợp với mẫu biểu qui định.

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác.

- Đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà Nước.

- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, công nghệ trong hội chẩn, hội thảo từ xa tại bệnh viện.

- Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

 • Đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện;

- Tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện và ngoài bệnh viện.

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn.

- Tham gia xây dựng các dự án, đề án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

 • Quản lý công tác phòng

- Triển khai và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của phòng, quy chế bệnh viện, các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện.

- Tham gia sinh hoạt khoa học, giao ban bệnh viện và các hội đồng bệnh viện theo qui định và chỉ định của Giám đốc bệnh viện.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

- Tham gia các Hội đồng trong bệnh viện theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

- Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của Bệnh viện.

3- Tổ chức nhân sự

Hiện nay, có 12 cán bộ, nhân viên đang công tác tại Phòng Công nghệ thông tin.

Thong ke