• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Phòng Hành chính tổng hợp Quán Sứ

14/09/2017 11:09

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP QUÁN SỨ

1.Giới thiệu chung

Phòng Hành chính Tổng hợp Quán sứ được thành lập theo Quyết định của Bệnh viện K số 997/QĐ-BVK ngày  22  tháng  9 năm 2015. Phòng Hành chính Tổng hợp Quán Sứ là một trong những khoa/phòng chức năng chủ chốt của Bệnh viện, là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Bệnh viện để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám đốc đến các khoa, phòng, đơn vị và cá nhân trong Bệnh viện.

2.Chức năng

Phòng Hành chính Tổng hợp Quán sứ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, Phó Giám Đốc phụ trách cơ sở Quán Sứ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính, quản trị, vật tư thiết bị y tế và công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh Viện K - cơ sở Quán sứ

3. Nhiệm vụ:

Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện lập kế hoạch công tác của Phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 • Đối với công tác hành chính

- Tổ chức, thực hiện tốt công tác lễ tân phục vụ tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt khoa học, giao ban... tại cơ sở Quán Sứ.

- Tổng hợp nhu cầu đề nghị phòng Hành chính Bệnh viện cấp phát hoặc mua sắm công cụ lao động, phương tiện làm việc gồm: bàn, ghế, giường, tủ, túi rác phục vụ các khoa, phòng tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ theo kế hoạch được duyệt hoặc khi có phát sinh;

- Trực tiếp quản lý các phòng họp tại Bệnh viện K - cơ sở Quán Sứ, vận hành thiết bị âm thanh, truyền hình phục vụ các hội nghị, các cuộc họp.

- Quản lý, theo dõi các dịch vụ tại Bệnh viện K - cơ sở Quán Sứ: nhà ăn, căng tin, bách hóa, trông giữ xe, sử dụng sân bãi, cho thuê hội trường (nếu có), nhà trọ cho người nhà người bệnh (nếu có), dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác (nếu có),

- Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ theo dõi, chỉ đạo dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện K - cơ sở Quán Sứ;

- Phối hợp với Kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng trưởng các khoa quản lý giám sát, kiểm tra, nghiệm thu hàng tuần, hàng tháng dịch vụ vệ sinh trong và ngoài nhà, dịch vụ thu gom rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, tái chế, các công việc liên quan đảm bảo môi trường Bệnh viện tại Bệnh viện K - cơ sở Quán Sứ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện, quản lý biển báo, biển chỉ dẫn trong Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, chuẩn bị khánh tiết, trang trí trong các ngày lễ, tết;     

- Tổng hợp nhu cầu để đề nghị với phòng Hành chính bệnh viện là đầu mối thực hiện cấp phát văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên của bệnh viện; quần áo, đồ vải, bảo hộ lao động phục vụ công tác chuyên môn của các khoa, phòng tại cơ sở Quán Sứ;

- Chủ trì kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị văn phòng thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ;

- Phối hợp với Phòng Tài chính-kế toán trong việc kiểm kê định kỳ các trang thiết bị, máy móc hành chính thông dụng của Bệnh viện

- Tham gia kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với phòng Hành chính bệnh viện triển khai thực hiện công tác bảo hộ lao động;

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường y tế, xử lý rác thải sinh hoạt; thực hiện diệt chuột, mối, muỗi, côn trùng... trong Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ;

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ đối với lĩnh vực quản lý (điện, nước). Phối hợp với các khoa, phòng và lực lượng bảo vệ hướng dẫn khách đến làm việc, tham gia công tác bảo vệ tài sản bệnh viện, giữ gìn an ninh, trật tự , an toàn, vệ sinh bệnh viện;

- Phối hợp với phòng TCCB trong việc tham mưu, đề xuất phương án bảo vệ Bệnh viện do phòng TCCB chủ trì đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự; tham gia với phòng TCCB trong việc phối hợp với lực lượng công an và chỉ đạo lực lượng bảo vệ xử lý các tình huống, vụ việc mất trật tự an ninh, an toàn tài sản;

 • Đối với công tác Quản Trị

- Khảo sát, tổng hợp nhu cầu kiến nghị với phòng Quản trị và phòng Tài chính Kế toán lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, sủa chữa, duy tu bảo dưỡng, bảo trì các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị công trình, tài sản cố định khác tại Bệnh Viện K – cơ sở Quán Sứ.

- Quản lý, vận hành trực tiếp toàn bộ hệ thống các thiết bị công trình, thiết bị cơ điện cơ sở Quán Sứ gồm: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy, âm thanh, điều hòa, trạm biến áp, máy phát điện ……………….

- Lập kế hoạch phân công, quy định rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân theo ca, kíp trực trong việc quản lý, vân hành, kiểm tra chất lượng tình trạng kỹ thuật.

- Lập kế hoạch, đề xuất nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống các thiết bị công trình được giao quản lý vận hành; tham gia cùng phòng Quản trị thẩm định, trình phê duyệt phương án, dự toán bảo dưỡng, bảo trì thiết bị kỹ thuật công trình, tham gia việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và đề xuất việc ký Hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của pháp luật với phòng Quản trị, tham gia thực hiện giám sát nghiệm thu, thanh toán các Hợp đồng;

- Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch đề xuất với phòng Quản trị mua sắm, cung cấp vật tư, nguyên nhiên liệu sử dụng, ……

- Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định.

- Tổ chức lực lượng sẵn sàng đáp ứng xử lý các tình huống cháy, nổ, bão lũ, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh;

- Quản lý và vận hành trực tiếp hệ thống cung cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải; hệ thống thoát nước thải; thoát nước mưa …tại Bệnh Viện K cơ sở Quán Sứ.

- Thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị xử lý nước sạch, hệ thống cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải, thiết bị vệ sinh, hệ thống thoát nước …..

- Thực hiện sửa chữa nhỏ; trực tiếp thay thế các vật tư tiêu hao liên quan trong quá trình sử dụng của các công trình xây dựng ……

- Thực hiện việc cấp nước sạch thường xuyên đảm bảo lưu lượng nước sạch sử dụng cho các công trình của Bệnh viện;

- Xử lý các sự cố liên quan đến việc sử dụng các công trình: cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh, chất lượng xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc, sân đường;

- Tổ chức quản lý, sắp xếp việc sử dụng mặt bằng và diện tích các công trình xây dựng đảm bảo phù hợp công năng, mục đích sử dụng và hiệu quả.

 • Đối với công tác vật tư thiết bị y tế

- Quản lý toàn bộ hệ thống các trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ.

- Phối hợp với phòng Vật tư-Thiết bị y tế tổ chức và thực hiện lập hồ sơ tất cả các loại máy, xây dựng các qui định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy, phân công người trực tiếp bảo quản và vận hành máy chi phí cao.

- Tổng hợp nhu cầu đề xuất với phòng Vật tư – Thiết bị y tế tổ chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kì và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Vật tư-Thiết bị y tế tổ chức và thực hiện kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ báo cáo Giám đốc và Phó Giám Đốc phụ trách cơ sở.

- Tổng hợp nhu cầu đề xuất phương án với phòng Vật tư –Thiết bị y tế, Tài chính kế toán, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống các trang thiết bị y tế; đề xuất với phòng Vật tư-Thiết bị y tế trong việc ký Hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của pháp luật; tham gia thực hiện giám sát nghiệm thu, thanh toán các Hợp đồng;

- Tổng hợp nhu cầu và phối hợp với phòng Vật tư-Thiết bị y tế, Tài chính kế toán để đề xuất Giám đốc duyệt kế hoạch mua sắm, cung cấp vật tư, nguyên liệu sử dụng, thay thế vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành các trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ.

 • Đối với công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện

- Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đồ vải trong bệnh viện tại Bệnh Viện K - cơ sở Quán sứ

- Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và đồ vải theo đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện.

- Giám sát việc xử lí chất thải trong bệnh viện tại Bệnh Viện K - cơ sở Quán sứ

- Phối hợp với phòng Hành chính quản trị tổ chức, thực hiện tốt công tác vệ sinh trong bệnh viện tại Bệnh Viện K - cơ sở Quán sứ.

- Giám sát thực hiện kĩ thuật vô khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh Viện K - cơ sở Quán sứ

- Huấn luyện, chỉ đạo chuyên khoa và nghiên cứu khoa học

 • Đối với Quản lý công tác Phòng

- Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Phòng căn cứ vào quy chế Bệnh viện, các quy định khác của Nhà nước, Bộ Y tế và Bệnh viện;

- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu công tác của Bệnh viện lập kế hoạch công tác Phòng trình Phó Giám đốc phu trách và Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Phòng….

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách và người được ủy quyền giao.

4. Tổ chức và nhân lực

 • Cơ cấu tổ chức

- Bộ phận Hành chính;  

- Bộ phận Quản trị;

- Bộ phận Vật tư thiết bị Y tế;

- Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

 • Nhân lực

Phòng HCTH Quán Sứ hiện có 14 nhân viên thuộc các bộ phận hành chính, quản trị, vật tư thiết bị y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn đáp ứng theo nhu cầu của công việc và khả năng hiện có của Bệnh viện

Trưởng phòng: CN. Vũ Quang Tùng

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thu Hương

5. Định hướng phát triển:

Phòng HCTH Quán Sứ đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong thực hiện chức năng nhiệm vụ  nhằm hướng đến hiệu quả tốt nhất phục vụ công tác quản lý bệnh viện cũng như sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng yêu cầu dự án

 

 

Thong ke