• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Mô hình tổ chức

 1. Cơ cu t chc
 • Bệnh viện K là bệnh viện hạng I, chuyên khoa ung bướu, trực thuộc Bộ Y tế, hoạt động với 3 cơ sở Quán Sứ, Tam Hiệp và Tân Triều.
 • Cơ cấu tổ chức bao gồm Ban Giám đốc và 76 viện, trung tâm, khoa, phòng, bộ phận trực thuộc:
  • Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 02 Phụ trách cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp.
  • Viện Ung thư Quốc gia và Trung tâm nghiên cứu lâm sàng trực thuộc.
  • Khối lâm sàng: 37 khoa, 03 trung tâm và 02 bộ phận.
  • Khối cận lâm sàng: 08 khoa, 02 trung tâm và 06 bộ phận.
  • Khối hậu cần: 13 phòng, 01 trung tâm và 02 bộ phận.
 1. Nhân lực
 • Bệnh viện có 1.449người lao động, trong đó có 1.265công chức, viên chức và 184 lao động hợp đồng và cán bộ kiêm nhiệm trường Đại học Y Hà Nội, tăng 13,1% so với năm 2017 (1.281 người).
Thong ke