• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019
Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019

04/09/2019

Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019

04/09/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 9/2019

Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

05/08/2019

Lịch khám bệnh tự nguyện tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

05/08/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 08/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

08/07/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

08/07/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Quán Sứ tháng 07/2019

Thong ke

Kết nối facebook