• Cấp cứu 24/7
  0904 690 818
 • Hotline
  0904 592 017
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020
Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Tân Triều vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh vào các ngày thứ 7 trong tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Phan Chu Trinh tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tam Hiệp tháng 1 năm 2020

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tam Hiệp tháng 1 năm 2020

31/12/2019

Lịch khám bệnh tại cơ sở Tam Hiệp tháng 01 năm 2020

Thong ke