• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Công văn mời báo giá một số lĩnh vực

17/03/2023 18:03

BVK - Bệnh viện K kính gửi Công văn mời báo giá một số lĩnh vực

1. Công văn 649/BVK-VTTBYT 

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/649_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20m%C3%A1y%20scan%20ti%C3%AAu%20b%E1%BA%A3n.pdf

2. Công văn 650/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/650_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20m%C3%A1y%20in%20cassette.pdf

3. Công văn 651/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/651_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20m%C3%A1y%20k%C3%ADnh%20hi%E1%BB%83n%20vi.pdf

4. Công văn 652/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/652_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20t%E1%BB%A7%20%E1%BA%A5m%20Co2.pdf

5. Công văn 653/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/653_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20t%E1%BB%A7%20pha%20thu%E1%BB%91c%20ESCO.pdf

6. Công văn 654/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/654_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20m%C3%A1y%20monitor%20Spacelab.pdf

7. Công văn 655/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/655_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20tb%C3%A0n%20m%E1%BB%95%20%C4%91a%20n%C4%83ng%20Maquet.pdf

8. Công văn 656/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/655_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20tb%C3%A0n%20m%E1%BB%95%20%C4%91a%20n%C4%83ng%20Schmitz.pdf

9. Công văn 657/BVK-VTTBYT

https://benhvienk.vn/data/media/1601/images/657_%20CV%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20s%E1%BB%ADa%20m%C3%A1y%20monitor%20.pdf

Bài liên quan

Thong ke

Kết nối facebook