• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Khoa Ngoại Tai mũi họng

21/02/2023 10:02

KHOA NGOẠI NGOẠI TAI MŨI HỌNG

Khoa Ngoại Tai Mũi Họng được tách ra từ khoa Ngoại Thần Kinh theo Quyết định số 561/QĐ-BVK của Bệnh viện K ngày 28/02/2018.

1. Nhân sự

Trưởng khoa: ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Hùng. 

Điều dưỡng trưởng: ĐDCKI Phùng Thị Xuân Giang.

Khoa hiện có 21 cán bộ, nhân viên.

2. Chức năng

Khoa Ngoại Tai Mũi Họng là khoa lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về:

Tiếp nhận khám, phát hiện, điều trị bệnh bằng phương pháp ngoại khoa các bệnh lý tai mũi họng thông thường, bệnh lý ung bướu tai mũi họng và đầu cổ, nền sọ...

Tham gia đào tạo cán bộ, công tác chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế.

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ kĩ thuật hiện đại trong điều trị ngoại khoa ung thư tai mũi họng.

Tham gia quản lý kinh tế theo phân cấp của bệnh viện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Nhiệm vụ

Khám bệnh, chữa bệnh

Phối hợp với các khoa Khám bệnh, khoa Lâm sàng khám, chẩn đoán và tiếp nhận người bệnh mắc bệnh ung thư tai mũi họng và đầu cổ vào điều trị ngoại khoa.

Khám, theo dõi định kỳ người bệnh đã điều trị.

Thực hiện cấp cứu người bệnh trong khoa và theo chuyên khoa.

Tổ chức và tham gia thường trực bệnh viện 24/24 giờ.

Tổ chức thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật trong khám, chẩn đoán, điều trị ngoại khoa và chăm sóc toàn diện cho người bệnh theo quy trình kỹ thuật trước, trong và sau phẫu thuật.

Tổ chức hội chẩn tiểu ban, tham gia hội chẩn bệnh viện, hội chẩn liên khoa, hội chẩn liên bệnh viện về chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư được Giám đốc bệnh viện phân công.

Đào tạo cán bộ

Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện và tham gia đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho bác sĩ, điều dưỡng trong khoa và các cán bộ y tế tuyến dưới được gửi đến học tập và thực hành khi có yêu cầu.

Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc sau đại học, đại học, cao đẳng và trung học do Giám đốc bệnh viện phân công.

Nghiên cứu khoa học

Đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật xuất phát từ nhu cầu thực tế điều trị ngoại khoa theo xu hướng phát triển của y học hiện đại.

Ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật điều trị ngoại khoa đối với bệnh ung thư.

Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp về bệnh ung thư do bệnh viện phân công.

Phối hợp với các khoa trong bệnh viện xây dựng và trình Hội đồng khoa học kĩ thuật bệnh viện thông qua các phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp nội khoa phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

Chỉ đạo tuyến

Tuyên truyền giáo dục người bệnh và người nhà người bệnh về phòng, phát hiện sớm bệnh ung thư.

Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe khi được bệnh viện phân công.

Tham gia chương trình sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh ung thư theo yêu cầu của bệnh viện.

Tham gia công tác chỉ đạo chuyên môn kĩ thuật cho y tế cơ sở về khám, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ngoại khoa bệnh ung thư theo chỉ đạo của bệnh viện.

Xây dựng các quy trình, phác đồ điều trị phục vụ cho công tác điều trị ngoại khoa ung thư nói chung và điều trị ngoại khoa ung thư tai mũi họng nói riêng.

Tham gia xây dựng và biên tập các tài liệu chuyên môn về dịch tễ, chẩn đoán, điều trị, phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư.

Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trong phòng chống ung thư theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khám, chẩn đoán, điều trị nội khoa bệnh ung thư và phát triển chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

Tham dự các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về phòng chống ung thư và lĩnh vực ngoại khoa trong điều trị bệnh ung thư dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

Quản lý chất lượng khoa

Áp dụng, triển khai và xây dựng kế hoạch khoa từng bước thực hiện theo tiêu chí chất lượng bệnh viện và các tiêu chuẩn chất lượng khác có liên quan.

Tự đánh giá chất lượng, công khai chất lượng hoạt động khoa và chịu sự kiểm định chất lượng của Bệnh viện, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khác.

Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bệnh viện của khoa. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của khoa.

Quản lý công tác khoa

Triển khai và thực hiện quy chế hoạt động của khoa, quy định tại quy chế bệnh viện, các quy định khác của Nhà nước, Bộ Y tế và bệnh viện.

Tổ chức giao ban khoa, tham gia giao ban bệnh viện, sinh hoạt khoa học.

Thường xuyên giáo dục nâng cao y đức trong cán bộ và thực hiện tốt quy chế giao tiếp của khoa.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được bệnh viện giao theo quy định.

Thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát và lãng phí trong điều trị, kê khai, tính đúng, tính đủ các chi phí điều trị của bệnh nhân. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

3.2. Quyền hạn

Được tự chủ trong các hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Bệnh viện.

Có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của khoa.

Mối quan hệ công tác

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc bệnh viện về các mặt hoạt động của khoa.

Kết hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong bố trí, sắp xếp, điều phối nhân lực hợp lý.

Phối hợp với các khoa xạ, khoa nội hội chẩn đi đến thống nhất các phác đồ điều trị đạt kết quả tốt.

Phối hợp với các khoa trong khám bệnh chuyên khoa theo sự phân công và đưa ra các chỉ định điều trị phù hợp đối với người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Tổ chức, phối hợp với các chuyên khoa tiến hành các buổi hội chẩn, kiểm thảo tử vong, bình bệnh án tại khoa, liên khoa, liên bệnh viện.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng trong bệnh viện thực hiện triển khai tốt các hoạt động của khoa, của bệnh viện.

Tham gia các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên...

4. Cơ chế hoạt động và quy mô giường bệnh của khoa

Cơ chế hoạt động

Hằng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu chuyên môn được giao, Khoa Ngoại Tai mũi họng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn theo chỉ tiêu được giao và báo cáo Giám đốc bệnh viện để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện.

Tổ chức các hoạt động của khoa theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phân công công việc, giám sát, kiểm tra nhân viên trong khoa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuân thủ sự kiểm tra, thanh tra của Bệnh viện và cơ quan cấp trên khi được chỉ định.

Quy mô giường bệnh

Giường bệnh nội trú được giao là 31 giường.

Hằng năm căn cứ vào giường bệnh kế hoạch Bộ Y tế giao cho Bệnh viện và nhu cầu điều trị của người bệnh ung thư, Giám đốc bệnh viện Quyết định giao chỉ tiêu cho khoa theo khả năng và nhu cầu thực tế.

5. Cơ cấu tổ chức và nhân lực của khoa

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa gồm Trưởng khoa; các phó Trưởng khoa; Điều dưỡng trưởng khoa.

Bộ phận hành chính khoa.

Bộ phận điều trị: Các buồng bệnh, buồng khám, buồng thủ thuật được bố trí liên hoàn, hợp lý và đảm bảo công tác chuyên môn, tránh lây nhiễm bệnh tật.

Nhân lực

Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa do Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Trưởng khoa chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của khoa.

Phó trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa giúp trưởng khoa một số lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa và pháp luật về công việc được giao.

Nhân viên khoa: Nhân viên khoa được đáp ứng theo nhu cầu công việc và khả năng hiện có của bệnh viện.

6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Mặt bằng: Diện tích sàn được giao là 568.2 m2 gồm:

Khu vực điều trị: 07 buồng bệnh; 01buồng cấp cứu; 01 phòng khám bệnh - thay băng, 01 kho đồ vải, 01 buồng rửa dụng cụ, 01 nhà vệ sinh nhân viên.

Khu vực hành chính: 1 bàn quầy đón tiếp người bệnh, 01 phòng Trưởng khoa, 01 phòng giao ban khoa, 01 phòng nhân viên nam, 01 phòng nhân viên nữ, 01 phòng Bác sỹ.

Diện tích có thể thay đổi do nhu cầu và khả năng đáp ứng của bệnh viện.

Trang thiết bị y tế và văn phòng

Trang thiết bị y tế và văn phòng được đáp ứng theo yêu cầu chuyên môn và khả năng hiện có của bệnh viện.

Thực hiện sử dụng, quản lý tài sản, trang thiết bị y tế và văn phòng của khoa theo quy chế, quy định của nhà nước, bệnh viện và của khoa.

Hàng năm lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị y tế và văn phòng theo nhu cầu của khoa và khả năng đáp ứng của bệnh viện.

Thanh tra, kiểm tra

Tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy định về y đức, quy chế giao tiếp của nhân viên trong khoa.

Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của lãnh đạo Bệnh viện.

Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra bệnh viện khi có yêu cầu.

Khen thưởng và kỉ luật

Thực hiện các quy chế, quy định của bệnh viện, Bộ Y tế, Nhà nước về khen thưởng, kỉ luật.

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ trong khoa và đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng bệnh viện khen thưởng đột xuất, khen thưởng định kỳ cho cán bộ trong khoa theo quy định.

Chấp hành các quyết định của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của Bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức sẽ được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ do Giám đốc bệnh viện phân công.

 

Thong ke

Kết nối facebook