• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công tác xã hội

24/02/2023 15:02

 PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Lịch sử hình thành

Tiền thân của phòng là Bộ phận Công tác xã hội thuộc phòng Điều dưỡng. Phòng Công tác xã hội bệnh viện K được thành lập theo Quyết định số 833/QĐ-BVK ngày 03/05/2017. Hiện nay phòng Công tác xã hội hoạt động tại 3 cơ sở của bệnh viện với 05 tổ công tác và 25 cán bộ nhân viên. Trưởng phòng là Ths.Bs Nguyễn Bá Tĩnh, Phó trưởng phòng là ThS. Hoàng Thị Hoài Thu và ThS Trần Thái Hà. 

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh
Tập thể phòng Công tác xã hội

2. Chức năng

Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện.

3. Nhiệm vụ

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

 • Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa Khám bệnh;
 • Phối hợp với bác sỹ điều trị trực tiếp hoặc nhân viên y tế tại khoa mà người bệnh đang khám, chữa bệnh để biết rõ thông tin về tình hình sức khỏe của người bệnh;
 • Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý , xã hội và tổ chức thực hiện;
 • Hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
 • Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hoặc ra viện; ....
 • Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

 

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

 • Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
 • Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;
 • Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
 • Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý, đường dây nóng của bệnh viện;
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Vận động tiếp nhận tài trợ

 • Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế

 • Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;
 • Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội

 • Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;
 • Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội, mạng lưới cộng tác viên truyền thông của bệnh viện, nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

 • Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện;
 • Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên truyền thông trong bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

- Công tác thi đua, khen thưởng.

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Quy định các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của bệnh viện;
 • Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ phát động; tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua trong bệnh viện; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Chủ trì xây dựng hướng dẫn các quy trình, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt ban hành và tổ chức triển khai thực hiện;
 • Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bệnh viện xét trình Giám đốc để trình Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc bệnh viện ban hành các Giải thưởng của bệnh viện và tổ chức triển khai xét tặng các giải thưởng sau khi được ban hành theo phân công của Giám đốc;
 • Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua khen thưởng cho các cán bộ, viên chức làm công tác thi đua trong bệnh viện; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ khen thưởng của bệnh viện;
 • Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của bệnh viện;
 • Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

4. Cơ cấu tổ chức và nhân lực

Cơ cấu tổ chức: gồm các tổ được bố trí nhân lực tại 03 cơ sở cụ thể:

- Tổ Công tác xã hội;

- Tổ chăm sóc khách hàng;

- Tổ vận động và tiếp nhận tài trợ;

- Tổ truyền thông;

- Tổ thi đua, khen thưởng;

Hiện nay, Phòng Công tác xã hội có 25 cán bộ, trong đó gồm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng cùng 22 chuyên viên.

5. Thành tích đạt được

A/ Kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2022

* Công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh; công tác giao hồ sơ bệnh án: Thực hiện tốt các hoạt động Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa khám bệnh của Bệnh viện, đặc biệt bố trí nhân lực hướng dẫn tại cửa các phòng khám, các khu vực có đông người qua lại. Tổ chức cho mượn xe lăn miễn phí phục vụ người bệnh nặng, người bệnh khó khăn trong đi lại tại khu vực phòng khám. Duy trì tốt công tác giao hồ sơ bệnh án.

 Công tác tiếp nhận thông tin và giải quyết thắc mắc của người dân qua số điện thoại đường dây nóng

bệnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại khu vực khám bệnh.

* Công tác tiếp nhận thông tin và giải quyết thắc mắc của người dân qua số điện thoại đường dây nóng:

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện về việc tiếp nhận thông tin và giải quyết thắc mắc của người dân qua số điện thoại đường dây nóng, Phòng Công tác xã hội đã bố trí cán bộ thường trực điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện và đường dây nóng Bộ Y tế vào giờ hành chính để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của người dân.

- Kết nối với các Khoa, Phòng để giải quyết những phản ánh liên quan đến khoa phòng mình.

- Phản hồi lại cho người bệnh và người nhà người bệnh sau khi xác thực và giải quyết vấn đề.

- Phối hợp với Ban Kiểm tra chất lượng bệnh viện hàng tuần tổng hợp ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân, người bệnh và người nhà người bệnh trên các kênh thông tin của bệnh viện (Websibite, fanpage, đường dây nóng bệnh viện, đường dây nóng Bộ Y tế, đơn thư phản ánh, hòm thư góp ý…), xem xét làm rõ các phản ánh tiêu cực và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo Ban lãnh đạo Bệnh viện hình thức xử lý phù hợp, kịp thời.

*  Công tác truyền thông:

- Thực hiện 47 số bao gồm chương trình Tư vấn trực tuyến và Tâm điểm ung thư hàng tuần. Các chương trình sự tham gia, chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành nhằm cập nhật, trao đổi, chia sẻ những tiến bộ mới, ứng dụng mới trong điều trị với các bác sĩ tuyến dưới và với người bệnh, người nhà người bệnh.

- Thực hiện cắt, quay, xây dựng và đăng tải lên Website, Fanpage  bệnh viện và Youtube gần 200 video ngắn về các nội dung liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

- Duy trì hoạt động của Website và giải đáp thắc mắc trên Fanpage của Bệnh viện. Thường xuyên đón các cơ quan báo chí, truyền hình đến làm việc tại bệnh viện, đưa tin các chương trình, sự kiện, tin tức y khoa, chuyên ngành của ngành, của bệnh viện kịp thời, hiệu quả trên website, trang fanpage của bệnh viện.

- Thường xuyên, liên tục truyền thông trên Website, Fanpage bệnh viện và loa phát thanh của bệnh viện về các lưu ý đối với người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

- Duy trì hoạt động trên Cổng thông tin điện tử bệnh viện: http://benhvienk.vn/ với tổng số lượt truy cập mỗi ngày là trên 2000 người. Thúc đẩy, phát triển cung cấp thông tin y tế cho cộng đồng trên mạng xã hội qua fanpage Bệnh viện K với địa chỉ https://www.facebook.com/benhvienk.vn/?ref=bookmarks và đăng hơn 2.000 tin bài lên fanpage của bệnh viện với tổng số người theo dõi là: gần 170.000 lượt thích và theo dõi; khoảng 25.000 người theo dõi mỗi tin bài, có những tin bài có hơn 500 ngàn lượt xem, 01 triệu lượt tiếp cận. Duy trì tỉ lệ trả lời tuyệt vời (không quá 01 giờ).

- Phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng xây dựng và đăng tải các video tuyên truyền phòng chống ung thư trên nền tảng tiktok.

- Phối hợp với tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel triển khai ứng dụng Apptrên điện thoại tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa.

- Phối hợp các đài truyền hình để bác sỹ chuyên khoa tham gia talkshow về chuyên đề điều trị bệnh ung thư thường găp như tuyến giáp, vú, …

*  Công tác từ thiện, vận động, tiếp nhận tài trợ, kết nối dịch vụ:

- Duy trì tốt các mô hình công tác xã hội phục vụ người bệnh như: mô hình Trao xe lăn nhận nụ cười, Tủ quần áo yêu thương, Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình, Suất ăn từ thiện, Lớp học hạnh phúc, Nước uống nóng lạnh miễn phí, Nhà lưu trú miễn phí dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn,... Các mô hình Công tác xã hội mới triển khai thành công năm 2022: Chương trình Tóc cho người bệnh ung thư, Nước uống nóng lạnh tại khoa điều trị, Khu tập thể dục dành cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Năm 2022, Phòng Công tác xã hội đã vận động, tiếp nhận 1.041 đoàn từ thiện, huy động được 11 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ cho 14.372 lượt người bệnh và 152.741 suất quà gồm cơm, cháo, sữa, bánh; 12.024 phiếu đổi quà tự chọn mỗi phiếu trị giá 30.000đ – 35.000đ; 30 chiếc ghế đá; 37 máy lọc nướng nóng lạnh; 10 máy lọc không khí; 88 chuyến xe,…hỗ trợ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện;

- Kết nối với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, Quỹ Hy vọng hoàn thành các thủ tục hồ sơ và đã hỗ trợ cho nhiều người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Quản trị duy trì tốt công trình xử lý và cung cấp nước uống tinh khiết tại vòi miễn phí cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế với công suất lọc 5.000 lít/giờ tại cơ sở Tân Triều. Hệ thống nước uống đã cung cấp nguồn nước nóng và lạnh tinh khiết đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết thực của người bệnh và người nhà người bệnh và nhân viên y tế, đặc biệt là những người bệnh cao tuổi hoặc người bệnh mới phẫu thuật có nhu cầu sử dụng nước ấm pha sữa.

- Phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức thành công chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư”, chương trình đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của đông đảo người bệnh, người nhà người bệnh, các đơn vị bạn và Nhân dân cả nước.

*Công tác Tổng đài Tư vấn và hỗ trợ người bệnh 1900886684

- Năm 2022, Tổng đài Tư vấn và hỗ trợ người bệnh đã thực hiện hoạt động tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của người bệnh và người nhà người bệnh, tư vấn, giới thiệu về các gói khám sàng lọc ung thư tại bệnh viện, các thủ tục hành chính, dinh dưỡng,… Số lượng cuộc gọi tổng đài đã tiếp nhận là 28.063 cuộc.

* Công tác Thi đua khen thưởng

- Làm hồ sơ Tham mưu với Ban Giám đốc Bệnh viện ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm 2021 với các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021: 160 cá nhân.

+ Tập thể lao động tiên tiến năm 2021: 75 tập thể.

+ Lao động tiên tiến năm 2021: 1.636 cá nhân.

- Làm hồ sơ và đã được Bộ Y tế công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022:

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 59 tập thể.

+  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 29 tập thể và 64 cá nhân.

+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 08 cá nhân.

- Làm hồ sơ và được Bộ Y tế tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đoàn Thanh niên, công tác xã hội.

*Các hoạt động khác

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ gửi thiệp chúc mừng sinh nhật đến cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện nhân ngày sinh nhật.

- Tham mưu, chủ trì, phối hợp với BCH Công đoàn Bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ tổ thăm hỏi, dâng hương nhân ngày mất của thân nhân cán bộ Bệnh viện là Liệt sỹ.

- Phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ An Care triển khai dịch vụ chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện K.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Duy trì tốt các hoạt động, các mô hình truyền thông; Công tác Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh; Công tác từ thiện, vận động, tiếp nhận tài trợ, kết nối dịch vụ; Công tác Giao hồ sơ bệnh án lên khoa, Công tác Hỗ trợ tâm lý cho người bệnh; Công tác Thi đua khen thưởng và công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các tin bài về phòng chống ung thư.

- Tiếp tục duy trì tốt chương trình tư vấn trực tuyến và tâm điểm ung thư hàng tuần.

- Duy trì xây dựng chuỗi các video về các bệnh ung thư thường gặp phát trên nền tảng zalo, tiktok,…

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về khám sàng lọc ung thư đặc biệt là khám sàng lọc tầm soát ung thư vào ngày thứ 7.

- Đẩy mạnh truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt khi chính thức triển khai.

- Hoàn thành xây dựng các quy trình về tiếp nhận, phân phối, sử dụng công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị y tế từ nguồn tài trợ; Quy trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Bệnh viện K; Quy trình Bảo vệ phụ nữ tại Bệnh viện K.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo bệnh viện giao.

 

 

:

 

Thong ke

Kết nối facebook