• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công tác xã hội

04/05/2021 14:05

 PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Lịch sử hình thành

Tiền thân của phòng là Bộ phận Công tác xã hội thuộc phòng Điều dưỡng. Phòng Công tác xã hội bệnh viện K được thành lập theo Quyết định số 833/QĐ-BVK ngày 03/05/2017. Hiện nay phòng Công tác xã hội hoạt động tại 3 cơ sở của bệnh viện với 05 tổ công tác và 21 cán bộ nhân viên. Trưởng phòng là Ths.Bs Nguyễn Bá Tĩnh, Phó trưởng phòng là ThS. Hoàng Thị Hoài Thu và CN Trần Thái Hà. 

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh
Tập thể phòng Công tác xã hội

2. Chức năng

Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện.

3. Nhiệm vụ

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

 • Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa Khám bệnh;
 • Phối hợp với bác sỹ điều trị trực tiếp hoặc nhân viên y tế tại khoa mà người bệnh đang khám, chữa bệnh để biết rõ thông tin về tình hình sức khỏe của người bệnh;
 • Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý , xã hội và tổ chức thực hiện;
 • Hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
 • Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hoặc ra viện; ....
 • Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

 

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

 • Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
 • Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;
 • Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
 • Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý, đường dây nóng của bệnh viện;
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Vận động tiếp nhận tài trợ

 • Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế

 • Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;
 • Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội

 • Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;
 • Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội, mạng lưới cộng tác viên truyền thông của bệnh viện, nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

 • Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện;
 • Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên truyền thông trong bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

- Công tác thi đua, khen thưởng.

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Quy định các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của bệnh viện;
 • Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ phát động; tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua trong bệnh viện; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Chủ trì xây dựng hướng dẫn các quy trình, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt ban hành và tổ chức triển khai thực hiện;
 • Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thành tích, đề xuất trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bệnh viện xét trình Giám đốc để trình Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc bệnh viện ban hành các Giải thưởng của bệnh viện và tổ chức triển khai xét tặng các giải thưởng sau khi được ban hành theo phân công của Giám đốc;
 • Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua khen thưởng cho các cán bộ, viên chức làm công tác thi đua trong bệnh viện; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ khen thưởng của bệnh viện;
 • Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của bệnh viện;
 • Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

4. Cơ cấu tổ chức và nhân lực

Cơ cấu tổ chức: gồm các tổ được bố trí nhân lực tại 03 cơ sở cụ thể:

- Tổ Công tác xã hội;

- Tổ chăm sóc khách hàng;

- Tổ vận động và tiếp nhận tài trợ;

- Tổ truyền thông;

- Tổ thi đua, khen thưởng;

Hiện nay, Phòng Công tác xã hội có 21 cán bộ, trong đó gồm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng cùng 19 chuyên viên.

5. Thành tích đạt được

- Năm 2019 Phòng Công tác xã hội đã vận động, tiếp nhận 1.068 cá nhân, tổ chức đến từ thiện tại bệnh viện (năm 2017 là 418; 2018 là 767 cá nhân, tổ chức đến từ thiện tại bệnh viện); huy động được gần 18.5 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ cho 38.871 lượt bệnh nhân, quà cho 101.016 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện; vận động và duy trì các hoạt động cơm cháo từ thiện với hơn 60.000 xuất/tháng, vận động tặng xe lăn, trang thiết bị y tế, ti vi….trị giá gần 10 tỷ đồng.

- Kết nối với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng hoàn thành các thủ tục hồ sơ và đã hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

- Phối kết hợp với Dự án Đồng hoàn thành các thủ tục hồ sơ và đã hỗ trợ cho 70 bệnh  nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện với số tiền lên đến 700 triệu đồng.

- Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình xử lý và cung cấp nước uống tinh khiết tại vòi miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, công suất lọc 5.000 lít/giờ tại cơ sở Tân Triều trị giá 1.5 tỷ đồng. Hệ thống xử lý và cung cấp nước uống tinh khiết miễn phí đi vào hoạt động với 2 nguồn nước nóng và lạnh để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết thực của người bệnh và người nhà người bệnh, đặc biệt là những người bệnh cao tuổi hoặc người bệnh mới phẫu thuật có nhu cầu sử dụng nước ấm pha sữa.

- Tổ chức, điều phối các đoàn từ thiện, góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc, chồng chéo giữa các đoàn từ thiện đến làm từ thiện tại các khoa, đặc biệt là khoa Nhi góp phần đảm bảo công tác khám và điều trị cho các bé không bị gián đoạn. 

- Phối hợp với Trung tâm Dinh Dưỡng kiểm tra, điều phối các đoàn từ thiện cơm cháo hằng ngày cho người bệnh, thực hiện tốt và đảm bảo quy trình An toàn vệ sinh thực phẩm các suất ăn từ thiện góp phần nâng cao hiệu quả quá trình điều trị bệnh.

- Để hỗ trợ cho những bệnh nhân nặng khi đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện được thuận lợi trong 06 tháng đầu năm 2019 phòng đã vận động thêm được 50 xe lăn, 50 ghế nhựa. Bên cạnh đó Phòng đã tham mưu đề xuất và xin ý kiến của Ban Giám đốc Bệnh viện về việc hỗ trợ người bệnh được mượn xe lăn miễn phí trong quá trình thăm khám tại bệnh viện ngay từ khi lấy số khám bệnh. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với người bệnh, đặc biệt là những người bệnh nặng, góp phần hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Tham mưu, chủ trì và tổ chức thành công các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng như: chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; thăm, làm việc, trồng cây lưu niệm và tặng quà cho trẻ em mồ côi tại đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang, Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; phối hợp với Bộ Y tế tặng trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 02 giường bệnh đa năng trị giá 200 triệu đồng; phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương xã Bệnh viện đóng trên địa bàn; phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa,…

- Duy trì hoạt động của Website và giải đáp thắc mắc trên Fanpage của Bệnh viện. Thường xuyên đón các cơ quan báo chí, truyền hình đến làm việc tại bệnh viện, đưa tin các chương trình, sự kiện, tin tức y khoa, chuyên ngành của ngành, của bệnh viện kịp thời, hiệu quả trên website, trang fanpage của bệnh viện. Năm 2018, Phòng Công tác xã hội đã tiếp đón khoảng hơn 400 lượt phóng viên báo chí đến liên hệ thực hiện phóng sự, bài viết, kiến thức về căn bệnh ung bướu…được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo in, báo điện tử, truyền hình… Từ tháng 01/01/2019 đến tháng 30/10/2019 Phòng đã tiếp đón gần 550 lượt phóng viên báo chí đến liên hệ thực hiện phóng sự, bài viết, kiến thức về căn bệnh ung bướu, và đã có hơn 1.000 bài báo của các báo, đài đưa tin tuyên truyền về các hoạt động, gương người tốt, việc tốt của Bệnh viện.

- Truyền thông về việc Bệnh viện K khai trương cơ sở 9A-9B Phan Chu Trinh vào các khung giờ cao điểm trên kênh VOV giao thông, trên Website, Fanpage Bệnh viện.

- Phối hợp với VOV giao thông và truyền hình VTV24 truyền thông về việc tạm dừng điều trị tại cơ sở Quán Sứ từ ngày 15/11/2019; chuyển bệnh nhân về cở bệnh nhân về cơ sở Tân Triều.

- Xây dựng các tuyến bài về phòng chống ung thư với sự tư vấn về chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện gửi cho các cơ quan chí để tuyên truyền rộng rãi.

- Duy trì hoạt động trên Cổng thông tin điện tử bệnh viện: https://benhvienk.vn/ với tổng số lượt truy cập khoảng 5,5 triệu lượt. Thúc đẩy, phát triển cung cấp thông tin y tế cho cộng đồng trên mạng xã hội qua fanpage Bệnh viện K với địa chỉ https://www.facebook.com/benhvienk.vn/?ref=bookmarks và đăng gần 1000 tin bài lên fanpage của bệnh viện với tổng số người theo dõi là: 22.965, số lượt like là 22.253 lượt. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện K cũng có trang fanpage để đưa tin về các hoạt động xã hội của phòng, bệnh viện qua địa chỉ https://www.facebook.com/phongctxh.bvk/ đã thu hút được hơn 4.000 lượt người theo dõi và thích trang fanpage.

- Năm 2019 đã có gần 1.500 bài báo của các báo, đài đưa tin tuyên truyền về các hoạt động, gương người tốt, việc tốt của Bệnh viện.

- Tham mưu và phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động của Bệnh viện như: Chương trình kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2019, chuỗi hoạt động tuyền thông hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện (17/07/1969 – 17/07/2019), kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2019, chương trình “Bệnh viện K giảm thiểu chất thải nhựa”, Cuộc thi Poster với chủ đề “Hãy vệ sinh tay – Phòng ngừa nhiễm khuẩn”, phong trào “Ngày thứ 6 Xanh - Sạch - Đẹp”,…;

- Duy trì các kệ sách, mỗi kệ sách trung bình 10 đầu sách cho người bệnh và người nhà người bệnh ở tất các các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh 03 cơ sở Bệnh viện và bổ sung sách thường xuyên để tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Phối hợp Truyền thông một số hoạt động lớn của bệnh viện như: Bệnh viện K ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn TamDemHB ADVISORS Hàn Quốc; Bệnh viện K ký hợp tác với bệnh viện Lạc Việt, Bệnh viện Tim Hà Nội; đặc biệt là phối hợp truyền thông góp phần tổ chức thành công Hội thảo ung thư Việt – Pháp lần thứ XIX,…

Thong ke

Kết nối facebook