• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu khoa học

02/03/2023 10:03

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Địa chỉ: Tầng 4, nhà A, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

I. Giới thiệu chung

Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu khoa học (HTQT & NCKH) được thành lập vào tháng 03 năm 2017 theo Quyết định số 388/QĐ-BVK của Bệnh viện K, Phòng HTQT & NCKH trở thành một trong những khoa phòng chức năng mũi nhọn hàng đầu của Bệnh viện. Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu Khoa học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển. Mặc dù mới đi vào hoạt động tuy nhiên những thành quả Phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học được Ban Giám đốc đánh giá rất cao, đặc biệt là việc mở rộng quan hệ với những đối tác, tổ chức y tế lớn trên thế giới và ngày càng đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công tác Bệnh viện K.

II. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Công tác tổ chức, quản lý và phát triển hợp tác quốc tế giữa Bệnh viện K với các tổ chức, cá nhân đối tác nước ngoài.
 • Công tác tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu, hợp tác khoa học công nghệ trong và ngoài nước của Bệnh viện K. Giám sát, quản lý chất lượng đề tài khoa học các cấp (cơ sở, Bộ, Nhà nước), các dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện K

- Nhiệm vụ

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế

- Tìm hiểu, xúc tiến liên kết, hợp tác về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, chuyển giao công nghệ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cũng như trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế với các đối tác y tế nước ngoài.

- Xây dựng nội dung các chương trình hợp tác về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, chuyển giao công nghệ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cán bộ y tế.

- Đề xuất chiến lược, chính sách  phát triển hợp tác, liên kết trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, chuyển giao công nghệ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo.

- Quản lý các hoạt động giới thiêu, quảng bá các chương trình hợp tác , liên kết quốc tế.

- Phối hợp với  các khoa, phòng liên quan của Bệnh viện triển khai các chương trình hợp tác, liên kết về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, chuyển giao công nghệ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cán bộ y tế.theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, Chính phủ Việt Nam về hợp tác quốc tế với

- Phối hợp tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc bệnh viện.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

- Xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển cộng đồng và hoạt động nghiên cứu khoa học của Bệnh viện K.

- Xây dựng quy trình giám sát, quản lý các đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước), các thử nghiệm lâm sàng từ Y học cơ bản, lâm sàng và cộng đồng.

- Thực hiện quản lý đề tài các cấp theo các quy định về quản lý Nghiên cứu khoa học của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ.

- Phối hợp với các khoa, phòng ban, trung tâm, viện nghiên cứu của Bệnh viện K tổ chức, thực hiện, quản lý, giám sát đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước), các thử nghiệm lâm sàng từ Y học cơ bản, lâm sàng và cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các đối tác khác trong và ngoài nước.

- Tăng cường tổ chức các buổi seminar, hội thảo, báo cáo khoa học tại bệnh viện K, trong nước và quốc tế.

- Đẩy mạnh xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc bệnh viện.

 III. Tổ chức nhân sự

Cơ cấu tổ chức

- Bộ phận Hợp tác Quốc tế

- Bộ phận Nghiên cứu Khoa học

Nhân lực

Hiện tại có 15 cán bộ và nhân viên công tác tại Phòng HTQT & NCKH.

- Trưởng phòng: PGS.TS Trần Thị Thanh Hương – Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia.

 

PGS.TS Trần Thị Thanh Hương

- Phó Trưởng phòng: ThS Trần Văn Dũng, ThS Vũ Thu Thảo. 

IV. Định hướng phát triển

 • Thắt chặt và mở rộng hợp tác quốc tế với các nước về ngành Y nói chung, lĩnh vực ung thư nói riêng.
 • Đẩy mạnh công tác về nghiên cứu khoa học, phát triển các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Y tế và cấp bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa, phòng trong thực hiện lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của bệnh viện.
 • Liên kết với tác tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước nhằm tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện về triển khai thực hiện công tác công nghệ thông tin trong quản lý.

    

 

Thong ke