• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Kế hoạch tổng hợp

28/02/2023 10:02

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Lịch sử phát triển

Ngày 17/07/1969 Bộ Y tế ra quyết định số 711/QĐ-BYT về việc thành lập Bệnh viện K. Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH) tiền thân là phòng Y vụ chính thức được thành lập để giúp Ban giám đốc giải quyết công việc về hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án, thủ tục tử vong, trích sao bệnh án, tạo điều kiện cho các cơ quan pháp luật giải quyết tranh chấp liên quan điều trị người bệnh.

Sau đó, phòng Y vụ được nâng cao chức trách nhiệm vụ về các mặt và được đổi tên thành phòng Kế hoạch Tổng hợp, bao gồm các bộ phận Y vụ, Đối ngoại, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến, Vi tính thống kê, Kho Hồ sơ.

- Cơ sở Quán Sứ (K1): Tầng 3 – Cơ sở Quán Sứ.

- Cơ sở Tam Hiệp (K2): Tầng 1 – Nhà C – Cơ sở Tam Hiệp.

- Cơ sở Tân Triều (K3): Tầng 4 – Nhà A – Cơ Sở Tân Triều.     

2. Chức năng

Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng hợp được quy định tại Quy chế bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế):

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức nhân sự phòng:

Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng: PGS.TS Lê Văn Hợi

Phó Trưởng Phòng: ThS.BS Hoàng Ngọc Tấn; ThS.BS Chử Quốc Hoàn, ThS Phan Ngọc Sơn

Số lượng cán bộ trong phòng:

Thành viên trong phòng: 43 nhân viên gồm 35 cơ hữu và 08 kiêm nhiệm:

+ Bác sĩ: 13 bác sĩ, gồm 05 cơ hữu và 08 kiêm nhiệm.

+ Y tế công cộng/ Y học dự phòng: 04 người.

+ Điều dưỡng: 24 người.

+ Khác: 02 cử nhân kinh tế.

5. Thành tựu

- Tập thể lao động xuất sắc. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

6. Quản lý công tác phòng

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế  của Nhà nước, Bộ Y tế và của Bệnh viện.

- Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban bệnh viện, tham gia sinh hoạt khoa học.

- Thường xuyên giáo dục nâng cao y đức trong nhân viên, cán bộ và thực hiện tốt quy chế giao tiếp ứng xử.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được bệnh viện giao theo quy định.

- Tổ chức thống kê, lưu chữ hồ sơ theo quy chế bệnh viện.

- Thực hiện xã hội hóa công tác ý tế theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

7. Chỉ đạo tuyến

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến lập kế hoạch tổ chức chỉ đạo tuyến lập kế hoạch tổ chức chỉ đạo chuyên khoa, hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt cong tác chăm sóc sức khỏe.

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống ung thư trong đó chú trọng công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư do tuyến dưới.

8. Tầm nhìn và định hướng phát triển

Gần 50 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch Tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoặt động chuyên môn.                

Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã nâng cấp và hoàn thiện quy trình làm việc tại từng bộ phận:

- Xây dựng quy trình chuẩn tiếp đoàn vào, quản lý sinh viên nước ngoài, theo dõi hàng viện trợ. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các nước trong khu vực: Nhật, Đài Loan… giúp cho người bệnh nước ngoài khám và điều trị  (vd: viện phí, thẻ bảo hiểm quốc tế..)

- Thực hiện hệ thống báo cáo nội bộ bằng phần mềm, nối mạng bệnh viện để theo dõi bệnh nhân ra, vào viện, các biến chứng cũng như cách xử lý. Hội trường lớn được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hội thảo, hội nghị trực tuyến.

- Cập nhật trên máy tính theo dõi lịch trực, lịch mổ,… và nối mạng với các khoa, phòng, trung tâm, bộ phận trong bệnh viện.

- Bộ phận Hồ sơ: quản lý hồ sơ theo chương trình máy tính để đảm bảo lưu trữ hồ sơ bằng máy tính cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất thoát. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICD 10, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử. Cập nhật tình hình bệnh nhân, báo cáo, giám sát và đánh giá, phân loại theo mô hình bệnh tật.

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc Tổ chức các buổi báo cáo khoa học hàng năm tại bệnh viện cũng như phối hợp với các khoa phòng nhằm tổng kết hoạt động của tất cả các bộ phận trong 1 năm.

Thong ke

Kết nối facebook