• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Quản trị

24/02/2023 15:02

 

1. Giới thiệu chung

Phòng Quản Trị là phòng nghiệp vụ được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, trên cơ sở phân tách phòng Hành Chính Quản Trị trước đây. Sau gần hai năm vừa xây dựng vừa hoạt động với không ít những khó khăn nhưng Tập thể cán bộ Phòng Quản Trị luôn đoàn kết phấn đấu cùng nhau vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Quản Trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản trị tại 3 cơ sở của Bệnh viện bao gồm: Xây dựng; mua sắm; quản lý; vận hành; khai thác sử dụng; cải tạo; sửa chữa; thanh lý tài sản cố định; bảo dưỡng; bảo trì hệ thống kỹ thuật công trình( thang máy, điều hòa không khí, tín hiệu gọi y tá, cảnh quan môi trường cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; đảm bảo công tác vệ sinh toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản cố định nhà cửa vật kiến trúc, trang thiết bị công trình của Bệnh viện, hệ thống kỹ thuật ngoài nhà, sân đường giao thông nội bộ trong khuôn viên của Bệnh viện).

 

2.2. Nhiệm vụ

 

 • Căn cứ theo kế hoạch công tác của Bệnh viện lập kế hoạch công tác của Phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện:
 • Lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, bảo trì các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị công trình, tài sản cố định khác. Tổ chức thực hiện các kế hoạch được duyệt theo quy trình, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính và các quy định của pháp luật;
 • Xây dựng các quy định, quy trình nghiệp vụ( Quản lý kỹ thuật) trong việc thực hiện chức năng, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, công tác đảm bảo an toàn tài sản, các quy định, quy trình bảo quản, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị công trình và tài sản cố định khác;
 • Quản lý, vận hành trực tiếp toàn bộ hệ thống các thiết bị công trình, thiết bị cơ điện, các công trình của Bệnh viện gồm: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy, mạng tín hiệu gọi y tá, khí y tế, điều hòa không khí, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, hệ thống điện ngoài nhà, trong nhà. Đảm bảo các thiết bị trên hoạt động ổn định, đúng công năng, an toàn, hiệu quả;
 • Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, bảo đảm duy trì vận hành bình thường phục vụ nhu cầu sử dụng theo quy định toàn bộ hệ thống thiết bị công trình được giao quản lý, đảm bảo an toàn về kỹ thuật, chất lượng, công suất các hệ thống thiết bị công trình;
 • Lập kế hoạch phân công, quy định rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân theo ca, kíp trực trong việc quản lý, vận hành, kiểm tra chất lượng tình trạng kỹ thuật, ghi chép lý lịch máy, thiết bị, trạng thái hoạt động của từng loại thiết bị, thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo, lập biên bản đối với các vi phạm và sự cố xảy ra trong từng ca trực, trong khu vực và phần công việc được giao, báo cáo Trưởng phòng và người có thẩm quyền, đề xuất phương án xử lý;
 • Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng tài sản, thiết bị công trình, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các thiết bị công trình;
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ toàn bộ hệ thống công trình theo yêu cầu kỹ thuật;
 • Tổ chức tập huấn, tự đào tạo hướng dẫn nhân viên trong nội bổ tổ, phòng để trực tiếp thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu kỹ thuật của toàn bộ hệ thống thiết bị, sửa chữa nhỏ, thay thế vật tư tiêu hao liên quan đến quá trình sử dụng hệ thống thiết bị công trình;
 • Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống các thiết bị công trình được giao quản lý vận hành, thẩm định và đề xuất trình phê duyệt phương án; dự toán bảo dưỡng, bảo trì thiết bị công trình, tham mưu đề xuất việc ký hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của pháp luật; thực hiện giám sát nghiệm thu, thanh toán Hợp đồng;
 • Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, quản lý mua sắm cung cấp vật tư, nguyên nhiên liệu sử dụng, thay thế vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành thiết bị công trình( bao gồm cả các loại khí y tế cấp tại trạm khí y tế). Đảm bảo việc cung cấp theo định mức, đúng chủng loại và đảm bảo đúng thủ tục về quản lý tài chính;
 • Phối hợp với các bộ phận nghiên cứu xây dựng dịnh mức tiêu hao vật tư công trình trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí tham ô; định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các Khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật;
 • Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định( tổ chức trực báo cháy thường xuyên, tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, xây dựng phương án, xây dựng lực lượng, mua sắm phương tiện phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập, đào tạo…)
 • Tổ chức lực lượng sẵn sàng đáp ứng xử  lý các tình huống cháy nổ, bão, lũ, thảm họa thiên tai, dịch bệnh;
 • Quản lý vận hành trực tiếp hệ thống trạm xử  lý nước sạch và hệ thống trạm xử lý nước sạch và hệ thống cấp nước, bơm nước từ ngoài vào bể, từ bể lên mái; trạm xử lý nước thải; hệ thống thoát nước thải; thoát nước mưa;
 • Quản lý và thực hiện công tác xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng của Bệnh viện theo quy định của pháp luật;
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ trạm cấp nước sạch, thiết bị bơm nước sạch, trạm xử lý nước thải, các công trình xây dựng;
 • Thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị trạm xử lý nước sạch, hệ thống cấp nước sạch, trạm xử ý nước thải, thiết bị vệ sinh, hệ thống thoát nước trong và ngoài các công trình;
 • Thực hiện sửa chữa nhỏ; trực tiếp thay thế các vật tư tiêu hao liên quan các thiết bị và hệ thống cấp thoát nước trong quá trình sử dụng của các công trình xây dựng( thay khóa, sửa chữa cửa, kính, gạch lát nền, sửa chữa thay thế thiết bị vệ sinh…) trong quá trình sử dụng đảm bảo việc sử dụng an toàn trong tình trạng bình thường;
 • Thực hiện việc cấp nước sạch thường xuyên đảm bảo lưu lượng nước sạch sử dụng cho các công trình của Bệnh viện;
 • Xử lý các sự cố liên quan đến việc sử dụng các công trình cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, chất lượng xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc, sân đường;
 • Tổ chức quản lý, sắp xếp việc sử dụng mặt bằng và diện tích các công trình xây dựng đảm bảo phù hợp công năng, mục đích sử dụng và hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí;
 • Tổ chức thường trực 24/24 giờ đối với lĩnh vực quản lý: cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện, nước. Phối hợp với lực lượng bảo vệ, vệ sinh chuyên nghiệp tổ chức trực Bệnh viện 24/24 giờ;
 • Phối hợp với phòng Hành chính, Tổ chức Cán bộ đề xuất phương án bảo vệ Bệnh viện do phòng TCCB chủ trì đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự, tham gia lực lượng công an và chỉ đạo lực lượng bảo vệ xử lý các tình huống, vụ việc mất trật tự an ninh, an toàn tài sản;
 • Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác quản trị ở 2 đơn vị Hành chính tổng hợp( Cơ sở Quán Sứ và Cơ sở Tam Hiệp);
 • Là đầu mối phối hợp với Phòng Tài chính – kế toán và các đơn vị liên quan tổ chức thanh lý tài sản của Bệnh viện theo quy định;

 

Quản lý công tác phòng:

 

 • Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của phòng căn cứ vào quy chế Bệnh viện, các quy định khác của Nhà nước, Bộ Y tế và Bệnh Viện;
 • Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu công tác của Bệnh viện lập kế hoạch công tác phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác phòng;
 • Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban Bệnh viện;
 • Thường xuyên giáo dục nâng cao y đức trong cán bộ và thực hiện tốt quy chế giao tiếp và quy tắc ứng xử trong bệnh viện;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện;
 • Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả các máy móc, thiết bị, thực hiện chống thất thoát, lãng phí trong mua sắm;
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu hành chính theo quy chế Bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đóc, Phó giám đốc phụ trách và người được ủy quyền giao.

 

3.Tổ chức nhân sự của Phòng

 

Trưởng Phòng: Ths Vũ Văn Hiếu. 

 

Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Vân Hương, CN Đỗ Thị Kiều Oanh

 

Hiện tại có 29 cán bộ, nhân viên công tác tại Phòng Quản trị gồm: 03 Thạc sĩ, 14 kỹ sư, 02 kiến trúc sư, 02 cử nhân kinh tế, 01 cử nhân QTKD, 01 Cao đẳng kinh tế, 01 trung học kinh tế, 05 trung học kỹ thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke

Kết nối facebook