• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ

01/03/2023 08:03

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Email: Tccb.bvk@gmail.com

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng chức năng được hình thành ngay từ khi có Quyết định thành lập Bệnh viện K (ngày 17 tháng 7 năm 1969). Từ tháng 7 năm 1969 đến tháng 4 năm 1993, phòng mang tên là phòng Tổ chức. Từ tháng 5/1993 đến 06/1998, bộ phận hành chính bệnh viện sát nhập về phòng Tổ chức và đổi tên là phòng Tổ chức Hành chính. Tháng 07/1998 đến nay, bộ phận hành chính bệnh viện chuyển về phòng Hành chính Quản trị, từ đó phòng có tên gọi là phòng Tổ chức cán bộ. Nhân lực ban đầu của phòng TCCB có 2 cán bộ, qua quá trình phát triển của bệnh viện đến nay phòng có 11 cán bộ.

2. Lãnh đạo tiền nhiệm phòng Tổ chức cán bộ:

 • Bà Phạm Thị Màng, Phụ trách công tác TCCB từ tháng 7/1969 đến tháng 4/1972.
 • Bà Phạm Thị Màng, Phó Trưởng phòng từ tháng 4/1972 đến tháng 7/1981.
 • Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1981.
 • Ông Bùi Văn Tý, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng từ tháng 1/1982 đến tháng 3/1985.
 • Ông Cao Xuân Tiệp, Phó Trưởng phòng từ tháng 5/1983 đến tháng 3/1986.
 • Ông Trần Hữu Nhân, Trưởng phòng từ tháng 4/1985 đến tháng 4/1992.
 • Ông Nguyễn Bá Đức, Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ từ tháng 5/1992 đến tháng 4/1993.
 • Ông Bùi Văn Tý, Trưởng phòng từ tháng 5/1993 đến tháng 3/2001.
 • Ông Lê Văn Sâm, Trưởng phòng từ tháng 4/2001đến tháng 2/2019.
 •  Bà Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng phòng từ tháng 2/2007 đến tháng 2/2019.
 •  Bà Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.
 •  Ông Doãn Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng từ tháng 2/2016 đến tháng 2/2017.

3. Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng: TS.CNKT. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Ngọc Linh. 

4. Nhân sự hiện có: 

Phòng TCCB hiện có: 11 viên chức, trong đó: 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 4 cử nhân.

5. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

- Nhiệm vụ

Xây dựng các văn bản về quản lý lao động trong bệnh viện

 • Xây dựng nội quy, quy chế làm việc trong bệnh viện và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
 • Bổ sung, sửa đổi các quy chế, nội quy của cơ quan theo quy định hiện hành.
 • Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Công tác tổ chức cán bộ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tuyển dụng nhân lực trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp lãnh đạo bệnh viện và quản lý khoa phòng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức và giám sát công tác tuyển dụng viên chức dưới các hình thức: xét tuyển, thi tuyển theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
 • Tham mưu cho Giám đốc về đánh giá, điều động, luân chuyển viên chức theo phân cấp của Bộ Y tế.
 • Lập kế hoạch và tổ chức ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP theo qui định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với công chức, viên chức và người lao động trong bệnh viện như: Tiền lương, phụ cấp chức vụ-trách nhiệm, bảo hiểm xã hội, độc hại, ưu đãi nghề, thường trực, phẫu thuật, thủ thuật….
 • Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cộng tác viên… trong bệnh viện và thực hiện công tác báo cáo, thống kê nhân lực theo quy định.
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỉ luật trong bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

Quản lý phòng

 • Triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của phòng, các quy chế, quy định của Nhà nước, bệnh viện và Bộ Y tế.
 • Lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban bệnh viện.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

6. Thành tựu đã đạt được

Từ khi thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cùng với sự phát triển của bệnh viện cụ thể:

- Về cơ cấu tổ chức: Các khoa, phòng, trung tâm được thành lập theo quy chế/điều lệ được Bộ Y tế phê duyệt: Khi mới thành lập bệnh viện có 7 khoa phòng, đến nay bệnh viện đã có 3 cơ sở tương đương 75 khoa, phòng, trung tâm, viện, bộ phận.

- Về nhân sự: Nhân sự của bệnh viện tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng theo từng giai đoạn: Khi mới thành lập bệnh viện chỉ có 68 cán bộ nhân viên; Năm 2001 là 508 cán bộ nhân viên; Năm 2008 là 601 cán bộ nhân viên; đến nay, tháng 4 năm 2019 bệnh viện đã có đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP là 1554 (trong đó có 1 giáo sư, 6 phó giáo sư; 58 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 207 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I; 105 bác sĩ; 48 tiến sĩ, thạc sĩ khác; 170 điều dưỡng, kĩ thuật y đại học;…) chưa bao gồm 20 cán bộ các bộ môn thuộc trường Đại học Y Hà Nội làm việc tại bệnh viện theo chế độ kiêm nhiệm hầu hết là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đầu ngành về ung thư, ngoại, chẩn đoán hình ảnh, gây mê, dinh dưỡng…

- Về xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của bệnh viện: Bệnh viện đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn; Đề án thành lập các đơn vị mới thuộc bệnh viện; Đề án đổi tên các đơn vị theo nhu cầu và tình hình thực tế; Đề án vị trí việc làm; Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Bệnh viện K; Phương án tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; Đề án Bệnh viện tự chủ theo nhóm I; Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các khoa, phòng; Quy chế, quy định liên quan đến công tác chế độ chính sách và quản lý người lao động (quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; quy định về hội họp, giao ban…); Phân công công việc trong Ban Giám đốc…

- Về công tác quy hoạch cán bộ: Phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo bệnh viện trong công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.

- Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Trong nhiều năm qua bệnh viện luôn ổn định, đoàn kết và phát triển vững mạnh.

- Về công tác chế độ chính sách của người lao động: Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động trong từng thời kỳ theo quy định của nhà nước, ngành, Bộ Y tế, bệnh viện như: chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, lương tăng thêm; chế bảo hiểm xã hội, hưu trí, thất nghiệp; phụ cấp độc hại, ưu đãi nghề, phẫu thuật, thủ thuật, thường trực 24/24, làm thêm giờ…

- Công tác khác: công tác thi đua khen thưởng, công tác kỷ luật lao động, hồ sơ cán bộ, đào tạo cán bộ…

Từ những thành tựu nêu trên, phòng Tổ chức cán bộ đã được Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen đối với tập thể lao động xuất sắc các năm 2016, 2017, 2018 do đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm; Bằng khen do đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn y tế năm 2015 và năm 2017. Bên cạnh đó, các cá nhân của phòng luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, một số cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Công đoàn ngành y tế ... từ năm 2011 đến nay.

Thong ke

Kết nối facebook