• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Vật tư thiết bị y tế

23/02/2023 16:02

 

NỘI DUNG GIỚI THIỆU CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

CỦA PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 

I. Giới thiệu chung:

1. Lãnh đạo đương nhiệm

 

Phụ trách phòng: ThS.DSCKII Phùng Quang Toàn

 

Phó Trưởng phòng: ThS.KS Bùi Tuấn Nam

 

2. Nhân sự: Tổng sổ: 29 cán bộ, trong đó:

 • Trình độ trên Đại học: 09
 • Trình độ Đại học: 13
 • Trình độ Cao đẳng: 06
 • Trình độ trung cấp: 01

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: (Theo QĐ 136/QĐ-BVK ngày 8/5/2008 của Giám đốc Bệnh viện K)

3.1. Chức năng

- Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (VT-TBYT) là phòng chức năng thuộc Bệnh viện K, tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện về công tác vật tư, trang thiết bị y tế.

- Là đơn vị chủ trì mua sắm và thực hiện các nhiệm vụ về mua sắm, quản lý và duy trì hoạt động của các trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế của toàn Bệnh viện bằng mọi nguồn vốn theo các quy định chuyên ngành.

- Lập dự trù, dự toán mua sắm, bảo dưỡng, kiểm chuẩn, sửa chữa đối vớivật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

- Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì mua sắm theo Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Bệnh viện K đối với lĩnh vực được phân công.

- Quản lý hồ sơ mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực được phân công; quản lý tài liệu của thiết bị theo quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị của Bệnh viện.

- Định kỳ báo cáo công tác mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, trang thiết bị y tế cho Ban Giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận, giám sát lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế đến Khoa/Phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch được duyệt.

- Kiểm tra, theo dõi việc khai thác và sử dụng tất cả các thiết bị đã trang bị cho các Khoa/Phòng; đề xuất thu hồi, điều chuyển đối với các thiết bị kém hiệu quả.

- Là đầu mối công tác kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị y tế của Bệnh viện (trừ các thiết bị bức xạ), đặc biệt là các thiết bị đòi hỏi độ an toàn cao. Đối với các thiết bị có khả năng tự bảo dưỡng, sửa chữa thì thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trong khả năng cho phép.

- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán trong công tác kiểm kê và thanh lý tài sản là trang thiết bị y tế.

- Chủ trì công tác đặt máy, đầu tư thiết bị y tế theo hình thức xã hội hóa, liên doanh, liên kết.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế trong Bệnh viện báo cáo Ban Giám đốc.

- Giới thiệu các trang thiết bị y tế mới cho các Khoa/Phòng.

- Tham gia các hoạt động của ngành trang thiết bị y tế như giảng dạy các lớp tập huấn, tư vấn, thẩm định việc mua sắm máy móc của các dự án khi Bộ Y tế yêu cầu.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về vận hành, bảo quản, sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu quả.

- Tham gia hỗ trợ công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên về trang thiết bị y tế.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến để tăng cường hiệu quả công việc.

3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

 - Được tự chủ trong các hoạt động được giao theo phân cấp của Bệnh viện

 - Có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến hoạt động của phòng.

 

II. Những thay đổi trong 5 năm gần đây: ( Từ năm 2019 – 2023)

 1. Thay đổi về lãnh đạo:
 • Từ T1/2019 – T11/2019: Ks. Cát Văn Thi làm Trưởng phòng.
 • Từ T12/2019 – T4/2020: PGS. TS  Lê Văn Quảng phụ trách phòng.
 • Từ T5/2020 – T7/2022: ThS. Nguyễn Ngọc Anh làm Trưởng phòng.
 • Từ T8/2022– nay: Dược sĩ chuyên khoa II. Phùng Quang toàn phụ trách phòng.
 1. Thay đổi về công tác chuyên môn của phòng:
 • Ngày 17/12/2021, Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt kế hoạch chuyển giao công tác quản lý sinh phẩm chuẩn đoán In-Vitro, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao và hóa chất sát khuẩn từ Khoa Dược sang Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

 

 

 

Thong ke

Kết nối facebook