• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Vật tư thiết bị y tế

12/09/2017 15:09

PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Địa chỉ: Tầng 4 nhà A Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

1. Lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng: KS Bùi Tuấn Nam

2. Nhân sự: Tổng sổ: 17 cán bộ, trong đó:

- Thạc sỹ: 02

- Kỹ sư: 03

- Cử nhân đại học: 06

- Cử nhân cao đẳng: 04

- Trung cấp: 02

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: (Theo Quyết định số 136/QĐ-BVK ngày 08/5/2008 của Giám đốc Bệnh viện K)

Chức năng: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Vật tư – thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ

a. Lập kê hoạch và cung ứng vật tư, thiết bị y tế bệnh viện

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện. - Giới thiệu các loại thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù. Thực hiện tổng hợp kế hoạch công tác thiết bị y tế trong năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện, lập dự trù kế hoạch mua sắm mới, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, vật tư thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

- Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.

- Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

b. Quản lý, sử dụng trang thiết bị vật tư y tế bệnh viện

- Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải phân công người trực tiếp bảo quản và sử dụng.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kì và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

- Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

c. Quản lý công tác phòng

- Triển khai, thực hiện quy chế hoạt động của Phòng căn cứ vào quy chế bệnh viện, các quy định khác của nhà nước, Nghành, Bộ Y tế và Bệnh viện. - Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban bệnh viện.

- Kiểm tra các khoa trong bệnh viện về quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế theo quy định.

- Sơ kết, tổng kết công tác mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư – thiết bị y tế định kỳ, tháng, quý, năm báo cáo Giám đốc và cấp trên.

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được giao theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

- Thực hiện chống thất thoát, lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư – thiết bị y tế theo qui định.

- Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của Bệnh viện.

Quyền hạn

- Được tự chủ trong các hoạt động được giao theo phân cấp của Bệnh viện

- Có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến hoạt động của phòng.

Thong ke

Kết nối facebook