• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

16/10/2017 15:10

1. Giới thiệu chung:

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Training and Direction of  Healthcare Activities Centre). 

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà A - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. 

2. Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở tiền thân là Phòng Chỉ đạo tuyến được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp vào năm 1998 với 06 bác sĩ. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay cơ cấu nhân sự của Trung tâm gồm 16 cán bộ.

3. Lãnh đạo đương nhiệm:

Giám đốc Trung tâm: Ths.Bs Nguyễn Thị Hoài Nga

Phó Trưởng phòng Chỉ Đạo tuyến: Ths.BS Tạ Văn Trình

Chánh văn phòng Trung tâm: CN Nguyễn Thị Hoàng Thảo  

Tổng số 16 cán bộ trong đó

 • Thạc sĩ, Bác sĩ: 3
 • Thạc sĩ YTCC: 1
 • Bác sĩ: 2
 • Điều dưỡng: 2
 • Cử nhân: 8

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bệnh viện K, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện các công việc về đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ.

* Đào tạo

 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện K
 • Đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên
 • Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng kỹ thuật viên mới.
 • Phối hợp quản lý theo dõi sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo, các trường đại học Y, Dược; các trường cao đẳng, trung cấp Y đến thực tập, học tập, kiến tập tại Bệnh viện.
 • Phối hợp với các Trường đại học Y- Dược triển khai các loại hình đào tạo dài hạn, chính quy: bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II bác sĩ nội trú, thạc sí, tiến sĩ….
 • Tổ chức hướng dẫn thực hành, xác nhận quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người có văn bằng chuyên môn phù hợp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và khả năng đáp ứng của Bệnh viện
 • Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo, phát triển năng lực về phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư cho các tuyến thuộc các dự án, đề án, chương trình hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
 • Thực hiện các loại hình đào tạo khác khi có yêu cầu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

*Chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật

 •  Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của Bệnh viện. 
 • Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ; Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho các địa phương.
 • Lập kế hoạch, khảo sát, tư vấn trong việc thành lập các cơ sở PCUT với quy mô phù hợp từng đia phương/khu vực.
 • Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong phạm vi các tỉnh thành  được Bộ Y tế phân công.
 • Phối hợp với các bệnh viện và y tế cơ sở tổ chức thực hiện chương trình truyền thông giáo dục phòng bệnh ung thư dưới các hình thức: mở lớp tập huấn, truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tổ chức nói truyện, tư vấn trực tiếp …
 • Phối hợp cùng y tế cơ sở tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư. Tổ chức và tham gia khám sức khỏe chuyên khoa ung thư cho các cơ quan, hội, đoàn thể … khi có yêu cầu.
 • Tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện đúng kĩ thuật và thông báo kịp thời những sai sót về chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.

*Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 • Tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác phòng chống ung thư, phát triển mạng lưới tuyến, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư và quản lý người bệnh ung thư theo quy định.
 • Phối hợp với Viện nghiên cứu PCUT triển khai Ghi nhận ung thư (GNUT) thông qua việc hợp tác với các Bệnh viện trong địa bàn ghi nhận và dưới sự giám sát kỹ thuật của Tổ chức Nghiên cứu ung thư Quốc tế. Đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của số liệu. Báo cáo kịp thời và chính xác những thay đổi dịch tễ ung thư trong địa bàn ghi nhận. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt về lĩnh vực dịch tễ học ung thư.
 • Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, chỉ đạo tuyến; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển Trung tâm.
 • Đề cử cán bộ Trung tâm đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài;  Đề xuất mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Trung tâm theo quy định.
 • Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ ngành, cấp cơ sở và đề tài hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

*Quản lý trung tâm

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trung tâm, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý, lao động, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của nhà nước.
 • Triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của Trung tâm, các quy chế, quy định của Nhà nước, Bệnh viện và Bộ Y tế.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được bệnh viện giao theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của bệnh viện và của ngành.
 • Định kì sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về chương trình phòng chống ung thư, công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, báo cáo giám đốc bệnh viện và cấp trên.
 • Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; Quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện và đảm bảo quyền lợi cán bộ, giảng  viên, chuyên gia tham gia các công tác của Trung tâm.
 • Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn trong xã hội đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật.

5. Định hướng phát triển.

 • Kiện toàn cơ cấu tổ chức, cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý thông tin tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.
 • Xây dựng được hệ thống quy trình công việc của từng hoạt động tại Trung tâm.
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, 5S vào quản lý các hoạt động đào tạo của trung tâm.
 • Hoàn thiện loại hình đào tạo liên tục của bệnh viện theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế.
 • Chuẩn hóa chương trình, tài liệu từng khoa đào tạo liên tục theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
 • Tư vấn Y học từ xa (Telemedicine).
 • Đào tạo trực tuyến (E-learning).
 • Đẩy mạnh các hoạt động thông tin - truyền thông - giáo dục sức khỏe, đặc biệt: Quảng bá hình ảnh hoạt động của Bệnh viện, Trung tâm trên các phương tiện truyền thông. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm và mạng lưới.

 

Thong ke

Kết nối facebook