• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công nghệ thông tin

06/10/2017 10:10

I. Lịch sử hình thành và phát triển của phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin được thành theo Quyết định số: 748/QĐ-BVK ngày 07 tháng 10 năm 2014, trên cơ sở được tách ra từ Tổ Công nghệ thông tin thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

Với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa/phòngvà tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị, đến nay sau 5 năm thành lâp và phát triển với đội ngũ nhân viên hiện tại là 13 người ( 1 Bác sĩ, 3 thạc sĩ CNTT, 5 Cử nhân CNTT, 4 Kĩ sư CNTT), phòng Công nghệ thông tin đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển của Bệnh viện.

II. Lãnh đạo đương nhiệm:

- Phụ trách phòng: TS.BS Đỗ Anh Tú

- Phó Trưởng phòng: KS. Tạ Mạnh Cường

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng

III. Nhân sự:

Tổng số: 15 cán bộ

- Tiến sĩ, Bác sĩ: 1

- Thạc sĩ: 4

- Kỹ sư: 8

- Cử nhân: 2

IV. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý, điều hành và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

- Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung

+ Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện đáp ứng như cầu trước mắt, lâu dài tại 3 cơ sở của bệnh viện

+ Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng với cơ quan Bộ y tế, các đơn vị có liên quan.

+ Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể

+ Chịu trách nhiệm về hệ thống mạng, hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bệnh viện tại 3 cơ sở.

+ Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Cung ứng đầy đủ thiết bị Công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt.

+ Triển khai, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống Website, thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan;

+ Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống dữ liệu của bệnh viện;

+ Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo biểu phù hợp với mẫu biểu quy định;

+Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị côngnghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác.

+ Đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà nước.

+ Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, công nghệ trong hội chẩn, hội thảo từ xa của Bệnh viện.

+ Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

Đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

+ Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện;

+ Tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện và ngoài bệnh viện.

+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn.

+ Tham gia xây dựng các dự án, đề án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

Quản lý công tác phòng

+ Triển khai và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của phòng, quy chế bệnh viện, các quy định của nhà nước và Bộ Y tế.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước và bệnh viện.

+ Tham gia các hội đồng trong bệnh viện theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.
+Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của bệnh viện.

Thong ke

Kết nối facebook