• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Công nghệ thông tin

23/02/2023 16:02

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Công nghệ thông tin (Information Technology Department) được thành lập theo quyết định số 748/QĐ-BVK ngày 07/10/2014 của Giám đốc Bệnh viện K, trên cơ sở được tách ra từ Tổ Công nghệ thông tin thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

2. Lãnh đạo đương nhiệm

2.1. Ban Lãnh đạo đương nhiệm

- Phụ trách phòng: TS.BS Đỗ Anh Tú

- Phó Trưởng phòng: ThS.CN Tạ Mạnh Cường

2.2.  Số lượng cán bộ trong phòng: 15 người (trong đó có: 01 Tiến sĩ; 08 Thạc sĩ; 06 Kỹ sư, cử nhân)

3. Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý, điều hành và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

4.1. Nhiệm vụ

a) Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện; xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Chịu trách nhiệm về hệ thống mạng, hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bệnh viện. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Cung ứng đầy đủ thiết bị Công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt. Triển khai, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống họp trực tuyến, hệ thống thư điện tử …, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan; Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống dữ liệu của bệnh viện; Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa, cập nhật các biểu mẫu theo quy định của Bệnh viện, Bộ Y tế …; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tổ chức duy trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác; Đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, công nghệ trong hội chẩn, hội thảo từ xa của bệnh viện. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

c) Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện; Tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện và ngoài bệnh viện. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn. Tham gia xây dựng các dự án, đề án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

d) Triển khai và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của phòng, quy chế bệnh viện, các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của phòng như: nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao theo quy định của nhà nước và bệnh viện. Tham gia các hội đồng trong bệnh viện theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện. Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của bệnh viện.

4.2. Quyền hạn

a) Được tự chủ trong các hoạt động được giao theo phân cấp của bệnh viện;

b) Có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến hoạt động của phòng.

5. Thành tựu

          - Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020.

          - Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021.

          - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2022.

 

Phụ trách phòng: TS.BS Đỗ Anh Tú

-

Thong ke