• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

TỔNG KẾT ĐẢNG NĂM 2018

05/12/2018 10:12

BVK - Tổng kết Đảng năm 2018

Thông tin chi tiết:

Bản kiểm điểm Đảng viên

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2018%20Ban%20kiem%20diem%20DV-%20BVK%20(M%E1%BA%ABu%201a).doc

Mẫu phiếu biểu quyết 

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2018%20mau%20Phieu%20bieu%20quyet%20%2004%2C%2005%2C%2006-chi%20bo.doc

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2018-hsdv-phieu-bo-sung-ho-so-dang-vien%20(1).doc

Thông báo hướng dẫn phân loại Đảng viên 2018

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/TB%20Huong%20dan%20phan%20loai%20dang%20vien%202018.doc

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2018%20KH%20cua%20QU%20HK%20ve_Kiem%20diem%20dang%20vien.doc

Phụ lục https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2018Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20(1)%20-%20Bieu%20hien%20suy%20thoai.doc

Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu học và kết nạp đảng viên mới năm 2019 

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2019%20TB%20%20ke%20hoach%20phat%20trien%20dang.doc

Thông báo về việc khai “Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên” năm 2018

https://benhvienk.vn/data/media/1601/files/2019%20TB%20khai%20phieu%20bo%20sung%20HS%20DV(1).doc

 

 

Bài liên quan

Thong ke