• Cấp cứu 24/7
    0904 690 818
  • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
    1900886684
  • Cơ sở 1

    Số 43 Quán Sứ và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Cơ sở 2

    Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

  • Cơ sở 3

    Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Sinh hoạt khoa học trực tuyến: "Các chứng cứ mới trong điều trị ung thư vú tiến xa"

14/09/2020 11:09

BVK - Ngày 16/9/2020, Bệnh viện K tổ chức chương trình Sinh hoạt khoa học trực tuyến "Các chứng cứ mới trong điều trị ung thư vú tiến xa", với sự tham gia của:

Chủ tọa:

- TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện K.

- TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

- ThS.BSCKII Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Báo cáo viên:

- TS.BS Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội vú, phụ khoa, Bệnh viện K.

- TS Vương Diệu Linh, Trung tâm Giải phẫu bệnh và SHPT, Bệnh viện K.

- ThS. BS Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Điều trị A, Bệnh viện K.

Trong chương trình, các chuyên gia Bệnh viện K sẽ chia sẻ về các vấn đề:

- Ức chế CDK4/6 trong điều trị ung thư vú tiến xa trên phụ nữ trẻ.

- Xét nghiệm đột biến PIK3CA trong ung thư vú.

- Điều trị nhắm đích Pi3K trong Ung thư vú tiến xa.

Y bác sĩ, học viên quan tâm vui lòng truy cập đường link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM0YjJjNTAtMWZmNy00Y2M4LWFkYzctNDFlNTA2NTI4OGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223166d224-d753-495a-be5d-e1d14eb3e70f%22%2c%22Oid%22%3a%2266b4e3d5-00b1-4101-b6c5-a2c2d9f7a163%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Trân trọng cảm ơn.

Bài liên quan

Thong ke

Kết nối facebook