• Hotline
  0904 690 818
 • Tổng đài tư vấn & hỗ trợ người bệnh
  1900886684
 • Cơ sở 1

  Số 43 Quán Sứ (đang sửa chữa) và số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Cơ sở 2

  Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

 • Cơ sở 3

  Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Giới thiệu Phòng Điều dưỡng

23/02/2023 14:02

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Nursing Department)

Địa chỉ: Tầng 4, nhà A, phòng 480 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Email: dieuduongbvk@gmail.com

1. Lịch sử hình thành và phát triển

 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện K được thành lập năm 1996 (Tiền thân là phòng y tá Bệnh viện được tách ra từ phòng y vụ). Qua hơn 20  năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên , hộ lý chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định và một số các chức năng theo quy chế Bệnh viện, ngoài các chức năng nhiệm vụ trên lãnh đạo phòng còn được giám đốc Bệnh viện giao cùng phụ trách quản lý công tác Ban kiểm soát chất lượng Bệnh viện và phụ trách phòng Dinh dưỡng. Hiện nay phòng Điều dưỡng có tổng số 10 cán bộ viên chức, trong đó có 06 cán bộ có trình độ  đại học trở lên, 04 cán bộ đang theo học hoàn thiện trình độ cử nhân.

 2. Lãnh đạo tiền nhiệm

Ông Nguyễn Gia Yết: Y tá trưởng Bệnh viện từ tháng 9/1974 - 2/1988

Bà  Đỗ Thị Loan: Y tá trưởng Bệnh viện từ tháng 4/1975 - 5/1990

Ông Nguyễn Hữu Tiệp: Y tá trưởng Bệnh viện từ 11/1989 - 1/1996; trưởng phòng y tá điều dưỡng từ 1/1996 - 6/2003

Bà Phạm Thị Hiền : Trưởng phòng điều dưỡng từ 2/2007 - 3/2016, Thầy thuốc ưu tú năm 2017. 

3. Lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng: ThsQLBV.CNĐD Phạm Minh Tuấn.

Phó Trưởng phòng: ThSQLBV. CNĐD Trần Thị Thắm

4. Nhân  lực

Phòng Điều dưỡng có 9 công chức viên chức, trong đó có 3 thạc sỹ QLBV,  4 cử nhân điều dưỡng, 2 CK1.CNCĐ

5. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ

5.1. Tổ chức

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 7 điều dưỡng phụ trách các khối Nôi, Ngoại, Xạ của 3 cơ sở về một số công việc theo tính chất công việc chung của phòng như:

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động như

- Công tác quản lý, giám sát các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.

- Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Công tác  tập huấn, đào tạo và chỉ đạo tuyến.

- Công tác nghiên cứu khoa hoc.

5.2. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07 hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Tổ chức chỉ đạo Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Hộ lý Y công chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đôn đốc kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn quy chế Bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công.

Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên y tế tuyến cơ sở và học viên điều dưỡng của trường Cao Đẳng y tế Hà Nội.

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra công tác vệ sinh, công tác phân loại, thu gom, bảo quản, vận chuyển và sử lý rác thải theo quy định.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực thuộc quyền quản lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ. 

Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến theo đề án Bệnh viện vệ tinh.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện,

6. Kết quả hoạt động 

6.1. Các hoạt động chuyên môn

6.1.1. Công tác giám sát chăm sóc phục vụ bệnh nhân

Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý giám sát  lĩnh vực chăm sóc của điều dưỡng. Việc điều dưỡng tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ chăm sóc người bệnh theo chỉ định điều trị là vô cùng cần thiết; đảm bảo sự an toàn trong công tác y tế cho người bệnh, bản thân và Bệnh viện; đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc ngày càng cao của người bệnh.

Hàng tuần, tháng phòng xây dựng kế hoạch cùng với điều dưỡng trưởng các khoa và khoa Kiểm soát nhiễn khuẩn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ bệnh nhân.

Thường  xuyên duy trì chế độ họp hội đồng người bệnh cấp khoa 01lần/tuần và họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện 01 lần/tháng, để lĩnh hội ý kiến người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người bệnh nhằm xây dựng Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổ chức họp điều dưỡng trưởng Bệnh viện thông báo, phổ biến các hoạt động của Bệnh viện, những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh, những ý kiến phản ảnh của người bệnh  thông qua họp hội đồng người bệnh và phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý, đồng thời đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện về quản lý và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Tổ chức sinh hoạt các tiểu ban Nội, Ngoại, Xạ hàng tháng; chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn cũng như các giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc.

Lấy ý kiến thăm dò người bệnh đến khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Bệnh viện kết quả thăm dò để lãnh đạo biểu dương khen thưởng và giải quyết khắc phục kịp thời những ý kiến phản ảnh từ người bệnh.

 

Phối hợp với khoa Dinh dưỡng tổ chức tư vấn về dinh dưỡng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Lồng ghép nội dung tư vấn dinh dưỡng trong họp hội đồng người bệnh.

Kiểm tra công tác trật tự vệ sinh bệnh phòng các cơ sở của Bệnh viện.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc người bệnh và các hoạt động khác.

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của người bệnh về chăm sóc toàn diện. Phòng  Điều Dưỡng chủ động đề xuất với Giám đốc Bệnh viện và triển khai mô hình chăm sóc vệ sinh gội đầu cho người bệnh, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả cao nhất

6.1.2 Công tác phòng chống nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn Bệnh viện là một yếu tố gây ảnh hưởng cho người bệnh và cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tốn kém về kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiến hành thực hành công tác chống nhiễm khuẩn.

Triển khai, kiểm tra giám sát việc rửa tay thường quy trong chăm sóc bệnh nhân. Sử dụng dung dịch sát khuẩn ở các trung tâm và các khoa.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Tập huấn công tác phân loại , thu gom, quản lý, vận chuyển rác thải theo quy định.

6.1.3 Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học

Phòng Điều dưỡng hàng năm lập kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ lý trong Bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch thi tay nghề cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.

Công tác đào tạo tuyến: thường xuyên phối hợp với Trung tâm đào tạo - chỉ đạo tuyến, thực hiện chương trình 1816 tham gia đào tạo tại 12 bệnh viện vệ tinh và đào tạo điều dưỡng chuyên ngành ung thư cho các Bệnh viện ở các tỉnh thành khác với hình thức cầm tay chỉ việc.

Đào tạo Quốc tế: Được sự quan tâm và cho phép của Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện đã cử một số điều dưỡng tham gia các khóa học chăm sóc người bệnh ung thư do các Bệnh viện của ThaiLand tổ chức các năm 2017, 2018.

Mời Hội điều dưỡng Việt Nam đào tạo cho điều dưỡng về Tư vấn và giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Cử một số điều dưỡng lâm sàng tham gia khóa học chăm sóc giảm nhẹ Quốc tế do Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức.

Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn trong công tác quản lý công việc và báo cáo kết quả công việc tự động.

6.1.4 Quản lý điều phối nguồn lực

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc tuyển dụng nhân lực điều dưỡng hàng năm.

Xây dựng và đang hoàn thiện phần mềm báo cáo quản lý nhân lực các khoa phòng có hoạt động chăm sóc người bệnh cung cấp cho Bệnh viện về thực trạng, tỷ số nhân lực Điềudưỡng/Người bệnh, giường bệnh để từ đó có thể đưa ra con số tương đối cho việc cân đối và điều động nhân lực cho các khoa khi có nhu cầu.

6.1.5 Công tác kiểm soát chất lượng Bệnh viện

Cùng với ban Kiểm soát chất lượng Bệnh viện kiểm tra, giám soát các hoạt động chuyên môn, ứng xử giao tiếp, chống thất thu, cơ sở vật chất cũng như môi trường xanh sạch đẹp của Bệnh viện, các điều kiện an toàn người bệnh...

6.1.6 Công tác dinh dưỡng

Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện giao trưởng phòng Điều dưỡng phụ trách khoa dinh dưỡng xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho người bệnh ung thư và đã được triển khai tới các khoa phòng.

6.1.7 Các hoạt động khác

Tham gia các hoạt động chung của Bệnh viện, công tác đảng, đoàn.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện tổ chức hoạt động công tác chuyên môn chăm sóc bệnh nhân cũng như xây dựng bộ quy trình chăm sóc chuyên khoa ung thư điều dưỡng.

Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Bệnh viện, Công đoàn phát động. Hưởng ứng các vận động từ thiện ĐD, KTV đã tham gia một cách tích cực đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn…

6.1.8 Tiền thân hình thành phòng công tác xã hội

Phòng Điều dưỡng đặt nền móng đầu tiên hình thành nên phòng công tác xã hội phòng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ tiền, cơm cháo, hoa quả….hỗ trợ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; cho đến việc hình thành tổ nhóm hỗ trợ người bệnh và tới nay là phòng công tác xã hội và được Bộ trưởng tặng bằng khen năm 2018.

7. Những thành tích đã đạt được

- Tập thể:

Đạt tập thể lao động xuất sắc: năm năm liền đạt tập thể LĐ tiên tiến 2000-2005.

Năm 2012 - 2022: Tập thể lao động xuất sắc được Bệnh viện và Bộ Y tế  được Bộ Y tế trao tặng

Bộ Y tế tặng bằng khen các năm 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Thủ tướng Chính phủ: Bằng khen năm 2019

Hội điều dưỡng Việt Nam tặng 02 bằng khen năm 2022

Giám đốc Bệnh viện K: Giấy khen năm 2022

- Cá nhân:

04 cá nhân được bằng khen của Bộ trưởng

04 cá nhân nhận được bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam

8. Định hướng phát triển

Mục tiêu

Hướng tới đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, cấp khu vực và quốc tế.

Các hoạt động thực hành chăm sóc sức khỏe bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

Tăng cường chất lượng dịch vụ ĐD nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của NB, người nhà NB.

Tăng cường nguồn nhân lực ĐD cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và theo thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN.

Củng cố hệ thống quản lý ĐD, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý ĐD tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế: trong đào tạo, tập huấn tại tại các đơn vị bạn trong nước và các nước trong khu vực và quốc tế như Pháp, Mỹ, Sigapore, Nhật Bản, Thái Lan...

Tăng cường đào tạo các kỹ năng cần thiết cho điều dưỡng: Đào tạo chứng chỉ sư phạm cho điều dưỡng trưởng, nghiên cứu khoa học, giao tiếp ứng xử, truyền thông giáo dục sức khỏe, công nghệ thông tin, ngoại ngữ nâng cao năng lực để quản lý bệnh viện an toàn, chất lượng, hiệu quả, hài lòng người dân, người bệnh  xứng tầm bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt. 

Bài liên quan

Thong ke

Kết nối facebook